Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 18

01-04-2012
Zadanie 1

W trójkącie prostokątnym dane są kąty ostre: \(\alpha =27^{\circ}\) i \(\beta =63^{\circ}\). Wtedy \(\frac{\cos \alpha +\sin \beta }{\cos \alpha }\) równa się

 

A. \(1+\sin 63^{\circ}\)                 B. \(\sin 63^{\circ}\)                C. \(1\)                D. \(2\)

01-04-2012
Zadanie 2

Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych \(13\) i \(15\) wokół dłuższej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stożka jest równy

 

A. \(15\)                B. \(13\)                C. \(7,5\)                D. \(6,5\)

01-04-2012
Zadanie 3

Ciąg arytmetyczny \(\left ( a_{n} \right )\) jest określony wzorem \(a_{n}=-2n+1\) dla \(n\geq 1\). Różnica tego ciągu jest równa

 

A. \(-1\)                     B. \(1\)                     C. \(-2\)                     D. \(3\)

01-04-2012
Zadanie 4

W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są \(a_{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}\) i \(a_{3}=-\frac{3}{2}\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy

 

A. \(-\frac{1}{2}\)                     B. \(\frac{1}{2}\)                      C. \(-\frac{\sqrt{3}}{2}\)                      D. \(\frac{\sqrt{3}}{3}\)

01-04-2012
Zadanie 5

Pole prostokąta jest równe \(40\). Stosunek długości jego boków jest równy \(2:5\). Dłuższy bok tego prostokąta jest równy

 

A. \(10\)                 B. \(8\)                C. \(7\)                D. \(6\)

01-04-2012
Zadanie 6

Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych \(5\) i \(12\). Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy

 

A. \(12\)                B. \(8,5\)                 C. \(6,5\)                D. \(5\)

01-04-2012
Zadanie 7

Dane są dwa okręgi o promieniach \(12\) i \(17\). Mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego okręgu. Odległość między środkami tych okręgów jest równa:

 

A. \(5\)                  B. \(12\)                C. \(17\)                D. \(29\)

01-04-2012
Zadanie 8

Dane są punkty \( A=\left ( 6,1 \right )\) i \( B=\left ( 3,3 \right )\). Współczynnik kierunkowy prostej \(AB\) jest równy

 

A. \( -\frac{2}{3}\)           B. \( -\frac{3}{2}\)            C. \( \frac{3}{2}\)           D. \( \frac{2}{3}\)

29-03-2012
Zadanie 9

Wielomian \(4x^{2}-100\) jest równy

 

A. \(\left ( 2x-10 \right )^{2}\)                     B. \(\left ( 2x-10 \right )\left ( 2x+10 \right )\)     

C. \(4\left ( x-10 \right )^{2}\)                     D. \(4\left ( x-10 \right )\left ( x+10 \right )\)

29-03-2012
Zadanie 10

Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\frac{1}{2}x-6\)

 

A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,6 \right )\)

B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,6 \right )\)

C. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,-6 \right )\)

D. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,-6 \right )\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: