Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

geometria analityczna

24-11-2012
Zadanie 1

Proste \(l\) i \(k\) są prostopadłe i \(l\): \(2x-9y+6=0\), \(k\): \(y=ax+b\). Wówczas:

 

A. \( a=-\frac{2}{9}\)           B. \( a=\frac{2}{9}\)           C. \( a=-\frac{9}{2}\)            D. \( a=\frac{9}{2}\)

24-11-2012
Zadanie 2

Równanie \(\left ( x+6 \right )^{2}+y^{2}=4\) opisuje okrąg o środku w punkcie \(S\) i promieniu \(r\). Wówczas:

 

A. \( S=\left ( -6,0 \right ),r=4\)           B. \( S=\left ( 6,0 \right ),r=4\)

C. \( S=\left ( 6,0 \right ),r=2\)               D. \( S=\left ( -6,0 \right ),r=2\)

01-04-2012
Zadanie 3

Dane są punkty \( A=\left ( 6,1 \right )\) i \( B=\left ( 3,3 \right )\). Współczynnik kierunkowy prostej \(AB\) jest równy

 

A. \( -\frac{2}{3}\)           B. \( -\frac{3}{2}\)            C. \( \frac{3}{2}\)           D. \( \frac{2}{3}\)

28-11-2011
Zadanie 4

Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(-3x+y-4=0\) i przechodzącej przez punkt \( P=\left ( -1,-4 \right )\).

26-11-2011
Zadanie 5

Liczby punktów wspólnych okręgu o równaniu \(\left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}=4\) z prostą o równaniu \(y=-1\) jest równa

 

A. \(0\)            B. \(1\)           C. \(2\)           D. \(3\)

26-11-2011
Zadanie 6

Punkty \( A=\left ( -2,-1 \right )\) i \(B=\left ( 2,2 \right )\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego \(ABC\). Wysokość tego trójkąta jest równa

 

A. \(2,5\)           B. \( 2\sqrt{3}\)           C. \( 5\sqrt{3}\)           D. \( 2,5\sqrt{3}\)

24-11-2011
Zadanie 7

Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y=\frac{1}{2}x+1\).

 

A. \(y=-2x+1\)   B. \(y=0,5x-1\)   C. \( y=-\frac{1}{2}x+1\)   D. \(y=2x-1\)

10-09-2011
Zadanie 8

Dane są punkty \( A=\left ( 1,-4 \right )\) i \(B=\left ( 2,3 \right )\). Odcinek \(AB\) ma długość

 

A. \(1\)           B. \( 4\sqrt{3}\)           C. \( 5\sqrt{2}\)            D. \(7\)

09-09-2011
Zadanie 9

Punkt \( A=\left ( 0,5 \right )\) leży na prostej \(k\) prostopadłej do prostej o równaniu \(y=x+1\). Prosta \(k\) ma równanie

 

A. \(y=x+5\)       B. \(y=-x+5\)      C. \(y=x-5\)      D. \(y=-x-5\)

28-06-2011
Zadanie 10

Prosta \(k\) ma równanie \(y=2x-3\). Wskaż równanie prostej \(l\) równoległej do prostej \(k\) i przechodzącej przez punkt \(D\) o współrzędnych \( \left ( -2,1 \right )\).

 

A. \(y=-2x+3\)      B. \(y=2x+1\)      C. \(y=2x+5\)      D. \(y=-x+1\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3 spacer 4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9  next  10

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: