Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 17

28-11-2011
Zadanie 1

Wykaż, że przekątna prostopadłościanu o krawędziach długości \(a,b,c\) ma długość \( \sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}\).

28-11-2011
Zadanie 2

Cztery dziewczynki i sześciu chłopców siedzą na tym samym pniu zwalonego dębu. Dziewczynki siedzą obok siebie i chłopcy również siedzą obok siebie. Wszystkich możliwych sposobów posadzenia dzieci w ten sposób jest

 

A. \(4\cdot 6\)                                                         B. \(2\cdot 4\cdot 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6\)          

C. \(1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1\)           D. \(1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1\cdot 2\)

28-11-2011
Zadanie 3

Wiadomo, że \(A\) i \(B\) są takimi zdarzeniami losowymi zawartymi w \(\Omega\), że \(P\left ( A \right )=0,7,P\left ( B \right )=0,6\) i \(P\left ( A\cup B \right )=0,8\). Oblicz \(P\left ( A\cap B \right )\).

28-11-2011
Zadanie 4

Rzucamy dwukrotnie kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że liczba oczek otrzymana w pierwszym rzucie jest większa od liczby oczek otrzymanej w drugim rzucie?

28-11-2011
Zadanie 5

Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(-3x+y-4=0\) i przechodzącej przez punkt \( P=\left ( -1,-4 \right )\).

28-11-2011
Zadanie 6

Graniastosłup ma \(2n+6\) wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa

 

A. \(n+3\)                B. \(4n+8\)                C. \(6n+18\)                D. \(3n+9\)

28-11-2011
Zadanie 7

W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość \(a\). Kąt ostry przy tym boku ma miarę \(\alpha\). Wykaż, że \(\sin \alpha +\cos \alpha >1\).

28-11-2011
Zadanie 8

Rozwiąż nierówność \(x^2+5x \leqslant 6\).

28-11-2011
Zadanie 9

Trapez jest prostokątny. Trójkąty podobne \(ABD\) i \(CBD\) są równoramienne.

Obwód trapezu jest równy

 

A. \(4+2\sqrt{2}\)                B. \(2\sqrt{2}\)                C. \(4+\sqrt{2}\)                 D. \(4\)

26-11-2011
Zadanie 10

Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=x^{4}-1\) oraz \(V\left ( x \right )=x^{4}+1\). Stopień wielomianu \(W\left ( x \right )+V\left ( x \right )\) jest równy

 

A. \(4\)                B. \(8\)                C. \(16\)                 D. \(0\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3 spacer 4  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: