Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 15

10-09-2011
Zadanie 1

Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=x^{3}+3x^{2}+x-11\)  i  \(V\left ( x \right )=x^{3}+3x^{2}+1\). Stopień wielomianu \(W\left ( x \right )-V\left ( x \right )\) jest równy

 

A. \(0\)                B. \(1\)                C. \(2\)                D. \(3\)

10-09-2011
Zadanie 2

Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(30\) jest równe

 

A. \(\frac{1}{90}\)                B. \(\frac{2}{90}\)                C. \(\frac{3}{90}\)                D. \(\frac{10}{90}\)

10-09-2011
Zadanie 3

Średnia arytmetyczna sześciu liczb: \(3,1,1,0,x,2\) jest równa \(2\). Wtedy liczba \(x\) jest równa

 

A. \(3\)                B. \(4\)               C. \(5\)                D. \(6\)

10-09-2011
Zadanie 4

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej \(2\) ?

 

A. \(1\)                B. \(2\)                C. \(3\)                 D. \(4\)

10-09-2011
Zadanie 5

Kąt \(\alpha\) jest ostry oraz \(\sin \alpha =\cos 47^{\circ}\). Wtedy miara kąta \(\alpha\) jest równa:

 

A. \(6^{\circ}\)                B. \(33^{\circ}\)                C. \(47^{\circ}\)                D. \(43^{\circ}\)

10-09-2011
Zadanie 6

Krawędź sześcianu ma długość \(9\). Długość przekątnej tego sześcianu jest równa:

 

 

A. \( \sqrt[3]{9}\)                B. \( 9\sqrt{2}\)                C. \( 9\sqrt{3}\)                D. \(9+ 9\sqrt{2}\)

10-09-2011
Zadanie 7

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości \(6\). Objętość tego walca jest równa

 

 

A. \(108 \pi\)                B. \(54 \pi\)                C. \(36 \pi\)                 D. \(27 \pi\)

10-09-2011
Zadanie 8

W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) mamy \(a_{3}=5\) i \(a_{4}=15\). Wtedy wyraz \(a_{5}\) jest równy

 

A. \(10\)                     B. \(20\)                     C. \(75\)                     D. \(45\)

10-09-2011
Zadanie 9

Ile wyrazów ujemnych ma ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) określony wzorem \(a_{n}=2n^{2}-9 \) dla \(n\geq 1\) ?

 

A. \(0\)                      B. \(1\)                      C. \(2\)                      D. \(3\)

10-09-2011
Zadanie 10

Dany jest romb o boku długości \(4\) i kącie ostrym \(60 ^{\circ}\). Pole tego rombu jest równe

 

A. \(16\sqrt{3}\)                B. \(16\)                C. \(8\sqrt{3}\)                D. \(8\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: