Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

zadania zamknięte

28-06-2011
Zadanie 1

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo orzymania sumy oczek równej trzy wynosi

 

A. \(\frac{1}{6}\)                 B. \(\frac{1}{9}\)                C. \(\frac{1}{12}\)                D. \(\frac{1}{18}\)

28-06-2011
Zadanie 2

Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” wyniki przedstawiono w tabeli:

 

Liczba osób

w rodzinie

Liczba

uczniów

3 6
4 12
x 2

 

Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa \(4\). Wtedy liczb \(x\) jest równa

 

A. \(3\)                B. \(4\)                C. \(5\)                 D. \(7\)

28-06-2011
Zadanie 3

W prostopadłościanie \(ABCDEFGH\) mamy: \( \left | AB \right |=5\), \(\left | AD \right |=4 \), \(\left | AE \right |=3\). Który z odcinków \(AB,BG,GE,EB\) jest najdłuższy?

 

 

A. \(AB\)                B. \(BG\)                C. \(GE\)                D. \(EB\)

28-06-2011
Zadanie 4

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(54\). Długość przekątnej tego sześcianu jest równa

 

A. \( \sqrt{6}\)                B. \(3\)                C. \(9\)                D. \(3 \sqrt{3}\)

28-06-2011
Zadanie 5

Objętość stożka o wysokości \(8\) i średnicy podstawy \(12\) jest równa

 

A. \(124 \pi\)                 B. \(96 \pi\)                C. \(64 \pi\)                D. \(32 \pi\)

28-06-2011
Zadanie 6

Wartość wyrażenia \(\frac{\sin ^{2}38^{\circ}+\cos ^{2}38^{\circ}-1}{\sin ^{2}52^{\circ}+\cos^{2}52^{\circ}+1 }\) jest równa

 

A. \(\frac{1}{2}\)                B. \(0\)                 C. \(-\frac{1}{2}\)                D. \(1\)

28-06-2011
Zadanie 7

Punkt \(O\) jest środkiem okręgu. Kąt wpisany \( \alpha\) ma miarę

A. \(80 ^{\circ}\)                B. \(100 ^{\circ}\)                C. \(110 ^{\circ}\)                D. \(120 ^{\circ}\)

28-06-2011
Zadanie 8

Wysokość rombu o boku długości \(6\) i kącie ostrym \(60 ^{\circ}\) jest równa

 

A. \( 3\sqrt{3}\)                B. \(3\)                C. \( 6\sqrt{3}\)                D. \(6\)

28-06-2011
Zadanie 9

Prosta \(k\) ma równanie \(y=2x-3\). Wskaż równanie prostej \(l\) równoległej do prostej \(k\) i przechodzącej przez punkt \(D\) o współrzędnych \( \left ( -2,1 \right )\).

 

A. \(y=-2x+3\)      B. \(y=2x+1\)      C. \(y=2x+5\)      D. \(y=-x+1\)

28-06-2011
Zadanie 10

Styczną do okęgu \( \left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}-4=0\) jest prosta o równaniu

 

A. \(x=1\)            B. \(x=3\)           C. \(y=0\)           D. \(y=4\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: