Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 14

14-08-2011
Zadanie 1

Uzasadnij, że jeżeli \(a+b=1\) i \( a^{2}+b^{2}=7\), to \( a^{4}+b^{4}=31\).

14-08-2011
Zadanie 2

Liczby \(x,y,19\) w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny, przy czym \(x+y=8\). Oblicz \(x\) i \(y\).

14-08-2011
Zadanie 3

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\).

Odczytaj z wykresu i zapisz:

a) zbiór wartości funkcji \(f\),

b) przedział maksymalnej długości, w którym funkcja \(f\) jest malejąca.

14-08-2011
Zadanie 4

Kąt \( \alpha\) jest ostry i \(\frac{\sin \alpha }{\cos \alpha }+\frac{\cos \alpha }{\sin \alpha }=2\). Oblicz wartość wyrażenia \(\sin \alpha \cdot \cos \alpha\).

28-06-2011
Zadanie 6

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo orzymania sumy oczek równej trzy wynosi

 

A. \(\frac{1}{6}\)                 B. \(\frac{1}{9}\)                C. \(\frac{1}{12}\)                D. \(\frac{1}{18}\)

28-06-2011
Zadanie 7

Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” wyniki przedstawiono w tabeli:

 

Liczba osób

w rodzinie

Liczba

uczniów

3 6
4 12
x 2

 

Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa \(4\). Wtedy liczb \(x\) jest równa

 

A. \(3\)                B. \(4\)                C. \(5\)                 D. \(7\)

28-06-2011
Zadanie 8

W prostopadłościanie \(ABCDEFGH\) mamy: \( \left | AB \right |=5\), \(\left | AD \right |=4 \), \(\left | AE \right |=3\). Który z odcinków \(AB,BG,GE,EB\) jest najdłuższy?

 

 

A. \(AB\)                B. \(BG\)                C. \(GE\)                D. \(EB\)

28-06-2011
Zadanie 9

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(54\). Długość przekątnej tego sześcianu jest równa

 

A. \( \sqrt{6}\)                B. \(3\)                C. \(9\)                D. \(3 \sqrt{3}\)

28-06-2011
Zadanie 10

Objętość stożka o wysokości \(8\) i średnicy podstawy \(12\) jest równa

 

A. \(124 \pi\)                 B. \(96 \pi\)                C. \(64 \pi\)                D. \(32 \pi\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: