Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 13

21-03-2011
Zadanie 1

Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Ich suma jest równa \(15\). Jeżeli pierwszą i trzecią pozostawimy bez zmian, a drugą pomniejszymy o jeden, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. Oblicz wyrazy ciągu arytmetycznego.

21-03-2011
Zadanie 3

Prosta przechodząca przez wierzchołek \(A\) równoległoboku \(ABCD\) przecina jego przekątną \(BD\) w punkcie \(E\) i bok \(BC\) w punkcie \(F\), a prostą \(DC\) w punkcie \(G\). Udowodnij, że \( \left | EA \right |^{2}=\left | EF \right |\cdot \left | EG \right |\).

19-03-2011
Zadanie 4

Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb parzystych jest liczbą podzielną przez \(4\).

19-03-2011
Zadanie 5

Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że w drugim rzucie wypadnie parzysta liczba oczek.

19-03-2011
Zadanie 6

Proste o równaniach \(y=-9x-1\) i \( y=a^{2}x+5\) są prostopadłe. Wyznacz liczbę \(a\).

19-03-2011
Zadanie 7

Kąt \( \alpha\) jest kątem ostrym. Wiedząc, że \( \operatorname{tg}\alpha=2\), oblicz wartość wyrażenia \( \frac{\sin \alpha }{\cos ^{2}\alpha }\).

19/03/2011
Zadanie 8

Rozwiąż nierówność \( 3x^{2}-10x+3\leq 0\).

17-02-2011
Zadanie 9

Prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) jest \(6\) razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do \(A\). Zatem \(P\left ( A \right )\) jest równe

 

A. \(\frac{5}{7}\)                 B. \(\frac{1}{7}\)                 C. \(\frac{1}{6}\)                D. \(\frac{5}{6}\)

17-02-2011
Zadanie 10

Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych, w których pierwsza cyfra jest parzysta, a druga nieparzysta?

 

A. \(16\)                B. \(20\)                C. \(25\)                D. \(24\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3 spacer 4  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: