Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 12

09-05-2010
Zadanie 1

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\).

Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ?

 

A. \(f\left ( x \right )=0\)      B. \(f\left ( x \right )=1\)      C. \(f\left ( x \right )=2\)      D. \(f\left ( x \right )=3\)

09-05-2010
Zadanie 2

Prosta o równaniu \( y=-2x+\left ( 3m+3 \right )\) przecina w układzie współrzędnych oś \(Oy\) w punkcie \( \left ( 0,2 \right )\). Wtedy

 

A. \( m=-\frac{2}{3}\)           B. \( m=-\frac{1}{3}\)           C. \( m=\frac{1}{3}\)            D. \( m=\frac{5}{3}\)

09-05-2010
Zadanie 3

W ciągu arytmetycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{3}=13\) i \(a_{5}=39\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy


A. \(13\)                          B. \(0\)                          C. \(-13\)                          D. \(-26\)

09-05-2010
Zadanie 4

Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=-2x^{3}+5x^{2}-3\) oraz \(P\left ( x \right )=2x^{3}+12x\). Wielomian \(W\left ( x \right )+P\left ( x \right )\) jest równy

 

A. \(5x^{2}+12x-3\)                       B. \(4x^{3}+5x^{2}+12x-3\)

C. \(4x^{6}+5x^{2}+12x-3\)          D. \(4x^{3}+12x^{2}-3\)

09-05-2010
Zadanie 5

Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha=\frac{3}{4}\). Wartość wyrażenia \(2-\cos ^{2}\alpha\) jest równa

 

A. \(\frac{25}{16}\)                B. \(\frac{3}{2}\)                C. \(\frac{17}{16}\)                 D. \(\frac{31}{16}\)

09-05-2010
Zadanie 6

W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=3\) i \(a_{4}=24\). Iloraz tego ciągu jest równy


A. \(8\)                          B. \(2\)                           C. \(\frac{1}{8}\)                          D. \(-\frac{1}{2}\)

09-05-2010
Zadanie 7

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu \(y=-3x+5\) jest równy

 

A. \( -\frac{1}{3}\)           B. \(-3\)           C. \( \frac{1}{3}\)            D. \(3\)

09-05-2010
Zadanie 8

Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa

 

A. \(7\)                B. \(14\)                C. \(21\)                D. \(28\)

09-05-2010
Zadanie 9

Okrąg opisany na kwadracie ma promień \(4\). Długość boku tego kwadratu jest równa

 

A. \(4\sqrt{3}\)                B. \(2\sqrt{2}\)                C. \(8\)                D. \(4\)

09-05-2010
Zadanie 10

Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość \(6\), a ramię wynosi \(5\). Wysokość opuszczona na podstawę ma długość

 

A. \(3\)                B. \(4\)                C. \(\sqrt{34}\)                D. \(\sqrt{61}\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: