Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 12

09-05-2010
Zadanie 1

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\).

Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ?

 

A. \(f\left ( x \right )=0\)      B. \(f\left ( x \right )=1\)      C. \(f\left ( x \right )=2\)      D. \(f\left ( x \right )=3\)

09-05-2010
Zadanie 2

Prosta o równaniu \( y=-2x+\left ( 3m+3 \right )\) przecina w układzie współrzędnych oś \(Oy\) w punkcie \( \left ( 0,2 \right )\). Wtedy

 

A. \( m=-\frac{2}{3}\)           B. \( m=-\frac{1}{3}\)           C. \( m=\frac{1}{3}\)            D. \( m=\frac{5}{3}\)

09-05-2010
Zadanie 3

W ciągu arytmetycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{3}=13\) i \(a_{5}=39\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy


A. \(13\)                          B. \(0\)                          C. \(-13\)                          D. \(-26\)

09-05-2010
Zadanie 6

W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=3\) i \(a_{4}=24\). Iloraz tego ciągu jest równy


A. \(8\)                          B. \(2\)                           C. \(\frac{1}{8}\)                          D. \(-\frac{1}{2}\)

09-05-2010
Zadanie 7

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu \(y=-3x+5\) jest równy

 

A. \( -\frac{1}{3}\)           B. \(-3\)           C. \( \frac{1}{3}\)            D. \(3\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: