Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 1

30-03-2010
Zadanie 1

Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności \(\frac{x}{4}+\frac{1}{6}<\frac{x}{3}\).

 

A. \(\left ( -\infty ,-2 \right )\)           B. \(\left ( -\infty ,2 \right )\)           C. \(\left ( -2,\infty \right )\)            D. \(\left ( 2,\infty \right )\)

29-03-2010
Zadanie 2

Dany jest ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) określony wzorem \(a_{n}=\left ( -1 \right )^{n}\frac{2-n}{n^{2}}\) dla \(n\geq 1\). Oblicz \(a_{2}\) i \(a_{5}\).

29-03-2010
Zadanie 3

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich \(a\) i \(b\), spełniających nierówność \(\frac{4}{9}<\frac{a}{b}<\frac{5}{9}\).

29-03-2010
Zadanie 4

Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa \(8\). Krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \(40 ^{\circ}\). Oblicz objętość tego ostrosłupa.

29-03-2010
Zadanie 5

Dane są dwa pojemniki. W pierwszym z nich znajduje się \(9\) kuli: \(4\) białe, \(3\) czarne i \(2\) zielone. W drugim pojemniku jest \(6\) kul: \(2\) białe, \(3\) czarne oraz \(1\) zielona. Z każdego pojemnika losujemy po jednej kuli. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul tego samego koloru.

29-03-2010
Zadanie 6

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie.

Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa:

 

A. \(6\)                B. \(5\)                C. \(4,5\)                D. \(4\)

29-03-2010
Zadanie 7

Dwa pociągi towarowe wyjechały z miasta \(A\) i \(B\) oddalonych od siebie o \(540\) km. Pociąg jadący z miasta \(A\) do miasta \(B\) wyjechał o godzinę wcześniej niż pociąg jadący z miasta \(B\) do miasta \(A\) i jechał z prędkością \(9\) km/h mniejszą. Pociągi te minęły się w połowie drogi. Oblicz, z jakimi prędkościami jechały te pociągi.

29-03-2010
Zadanie 8

Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\cos \alpha=0,9\). Wówczas:

 

A. \(\alpha<30^{\circ}\)                B. \(\alpha=30^{\circ}\)                C. \(\alpha=45^{\circ}\)                D. \(\alpha>45^{\circ}\)

29-03-2010
Zadanie 9

Punkt \(E\) leży na ramieniu \(BC\) trapezu \(ABCD\), w którym \( AB\parallel CD\). Udowodnij, że \( \left | \angle AED \right |=\left | \angle BAE \right |+\left | \angle CDE \right |\).

29-03-2010
Zadanie 10

Dany jest prostokąt o bokach \(a\) i \(b\) oraz prostokąt o bokach \(c\) i \(d\). Długość boku \(c\) to \(90\)% długości boku \(a\). Długość boku \(d\) to \(120\)% długości boku \(b\). Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach \(a\) i \(b\) stanowi pole prostokąta o bokach \(c\) i \(d\).

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: