Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Liczby rzeczywiste

23-11-2012
Zadanie 1

Wartość liczby \(25^{\log_52}\) jest równa:

 

A. \(2\)                B. \(4\)                C. \(5\)                D. \(2^{5}\)

22-11-2012
Zadanie 2

Wartość liczby \(a=16\sqrt[3]{4}\) jest równa wartości liczby:

 

A. \(2^{\frac{4}{3}}\)                B. \(2^{\frac{7}{3}}\)                C. \(2^{\frac{5}{3}}\)                D. \(2^{\frac{14}{3}}\)

26-03-2012
Zadanie 3

Liczbę \(\sqrt{32}\) można przedstawić w postaci

 

A. \(8\sqrt{2}\)                B. \(12\sqrt{3}\)                C. \(4\sqrt{8}\)                D. \(4\sqrt{2}\)

26-03-2012
Zadanie 4

Potęga \(\left ( \frac{y}{x} \right )^{5}\) (gdzie \(x\) i \(y\) są różne od zera) jest równa

 

A. \(-5\cdot \frac{x}{y}\)                 B. \(\left ( \frac{x}{y} \right )^{-5}\)                C. \(\frac{y^{5}}{x}\)                 D. \(-\left ( \frac{x}{y} \right )^{5}\)

26-03-2012
Zadanie 5

Liczba \(\log_{3}\frac{1}{27}\) jest równa

 

A. \(-3\)                B. \(-\frac{1}{3}\)                 C. \(\frac{1}{3}\)                D. \(3\)

26-03-2012
Zadanie 6

Wyrażenie \(\left | \left | x \right |+1 \right |\) dla \(x<0\) jest równe

 

A. \(x+1\)                B. \(x-1\)                C. \(-x+1\)                D. \(-x-1\)

26-03-2012
Zadanie 7

W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt \(CD\) obniżono o \(20\)%. Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o

 

A. \(10\)%                B. \(20\)%                C. \(30\)%                D. \(40\)%

23-11-2011
Zadanie 8

Największa liczba naturalna \(n\) spełniająca nierówność \(n<2\pi -1\) to

 

A. \(3\)                B. \(5\)                C. \(6\)                 D. \(0\)

23-11-2011
Zadanie 9

Liczba \(\frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{\left ( \frac{2}{7} \right )^{-1}}\) jest równa

 

A. \(-1\)                B. \(\frac{4}{49}\)                C. \(-2\frac{1}{4}\)                 D. \(1\)

23-11-2011
Zadanie 10

Liczba \(\log 6\) jest równa

 

A. \(\log 2\cdot \log3\)      B. \(\frac{\log 12}{\log 2}\)      C. \(\log 2+\log 3\)      D. \(\log 2-\log 3\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3 spacer 4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9  next  10

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: