Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

odczytywanie własności funkcji z wykresu

29-03-2012
Zadanie 1

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \( y=f\left ( x \right )\).

 

Zbiorem wartości tej funkcji jest

 

A. \( \left \langle -4,3 \right \rangle\)      B. \( \left \langle -4,-1 \right \rangle\cup \left \langle 1,3 \right \rangle\)      C. \( \left \langle -4,-1 \right \rangle\cup \left ( 1,3 \right \rangle\)      D. \( \left \langle -5,6 \right \rangle\)

23-11-2011
Zadanie 2

Dziedziną funkcji \(f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} -2x+1 &gdy &x<1 \\ -x &gdy &1\leq x\leq 4 \end{matrix}\right.\) jest zbiór

 

A. \(\left ( -\infty ,4 \right \rangle\)            B. \(\left \langle 1,4 \right \rangle\)           C. \(\left \langle 0,4 \right \rangle\)           D. \(\left ( -\infty ,1 \right )\)

23-11-2011
Zadanie 3

Rysunek przedstawia wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\).

 

Funkcja jest malejąca w przedziale

 

A. \(\left \langle 0,4 \right \rangle\)           B. \(\left \langle 1,6 \right \rangle\)           C. \(\left \langle 0,6 \right \rangle\)            D. \(\left \langle -2,4 \right \rangle\)

14-08-2011
Zadanie 4

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\).

Odczytaj z wykresu i zapisz:

a) zbiór wartości funkcji \(f\),

b) przedział maksymalnej długości, w którym funkcja \(f\) jest malejąca.

17-02-2011
Zadanie 5

Maksymalny przedział, w którym funkcja \(h\) (rysunek poniżej)

 

 

jest rosnąca, to

 

A. \(\left \langle -1,1 \right \rangle\)           B. \(\left \langle -1,3 \right \rangle\)           C. \(\left \langle 1,3 \right \rangle\)           D. \(\left \langle 1,5 \right \rangle\)

03-11-2010
Zadanie 6

Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest

 

A. \(\left \langle -2,5 \right \rangle\)           B. \(\left \langle -4,8 \right \rangle\)           C. \(\left \langle -1,4 \right \rangle\)           D. \(\left \langle 5,8 \right \rangle\)

 

03-11-2010
Zadanie 7

Korzystając z wykresu funkcji \(f\), wskaż nierówność prawdziwą.

 

 

A. \(f\left ( -1 \right )< f\left ( 1 \right )\)     B. \(f\left ( 1 \right )< f\left ( 3 \right )\)    C. \(f\left ( -1 \right )< f\left ( 3 \right )\)    D. \(f\left ( 3 \right )< f\left ( 0 \right )\)

09-05-2010
Zadanie 8

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\).

Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ?

 

A. \(f\left ( x \right )=0\)      B. \(f\left ( x \right )=1\)      C. \(f\left ( x \right )=2\)      D. \(f\left ( x \right )=3\)

27-02-2010
Zadanie 9

Dana jest funkcja \(y=f\left ( x \right )\) określona dla \(x\epsilon \left \langle -1,8 \right \rangle\), której wykres jest przedstawiony na rysunku:

Wskaż zbiór wartości tej funkcji

 

A. \(\left \{ -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8 \right \}\)      B. \(\left ( -1,4 \right )\)      C. \(\left \langle -1,4 \right \rangle\)      D. \(\left \langle -1,8 \right \rangle\)

ilość wpisów na stronie:

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: