Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

MATURALNE zadania testowe

24-11-2012
Zadanie 1

W turnieju szachowym, rozgrywanym systemem każdy z każdym, bez rewanżu, miało brać udział \(8\) zawodników. Jeden z nich zrezygnował. Liczba zaplanowanych rozgrywek zmniejszyła się o:

 

A. \(1\)                B. \(14\)                C. \(7\)                D. \(8\)

24-11-2012
Zadanie 2

Wielomian \(W\left ( x \right )=x^{3}-2x^{2}-4x+8\) po rozłożeniu na czynniki ma postać wyrażenia:

 

A. \(x^{2}\left ( x-2 \right )\)   B. \(x^{2}\left ( x-4 \right )\)   C. \(\left ( x+2 \right )\left ( x-2 \right )^{2}\)   D. \(\left ( x-2 \right )\left ( x+2 \right )^{2}\)

24-11-2012
Zadanie 3

Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{12}{5}\). Wówczas \(\cos \alpha\) jest równy:

 

A. \(\frac{5}{12}\)                B. \(\frac{5}{13}\)                C. \(\frac{10}{13}\)                D. \(\frac{12}{13}\)

24-11-2012
Zadanie 4

Iloraz ciągu geometrycznego w wyrazie ogólnym \(a_{n}=2\cdot 7^{n}\) jest równy:

 

A. \(q=2\)                     B. \(q=7\)                     C. \(q=9\)                     D. \(q=28\)

24-11-2012
Zadanie 5

W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi:

 

A. \(\frac{\sqrt{17}}{17}\)                B. \(\frac{\sqrt{5}}{5}\)                C. \(\frac{4\sqrt{17}}{17}\)                D. \(\frac{1}{17}\)

24-11-2012
Zadanie 6

Długość promienia \(r\) okręgu opisanego na kwadracie jest równa \(2\sqrt{3}\). Długość boku tego kwadratu ma wartość:

 

A. \(4\sqrt{3}\)                B. \(2\sqrt{6}\)                C. \(4\sqrt{6}\)                D. \(2\sqrt{5}\)

24-11-2012
Zadanie 7

Proste \(l\) i \(k\) są równoległe oraz \(\left | OA \right |=6,\left | AB \right |=10,\left | OC \right |=48\).

Odcinek \(OD\) ma długość:

 

A. \(12\)                B. \(18\)                C. \(\frac{18}{5}\)                 D. \(\frac{144}{5}\)

24-11-2012
Zadanie 8

Proste \(l\) i \(k\) są prostopadłe i \(l\): \(2x-9y+6=0\), \(k\): \(y=ax+b\). Wówczas:

 

A. \( a=-\frac{2}{9}\)           B. \( a=\frac{2}{9}\)           C. \( a=-\frac{9}{2}\)            D. \( a=\frac{9}{2}\)

24-11-2012
Zadanie 9

Równanie \(\left ( x+6 \right )^{2}+y^{2}=4\) opisuje okrąg o środku w punkcie \(S\) i promieniu \(r\). Wówczas:

 

A. \( S=\left ( -6,0 \right ),r=4\)           B. \( S=\left ( 6,0 \right ),r=4\)

C. \( S=\left ( 6,0 \right ),r=2\)               D. \( S=\left ( -6,0 \right ),r=2\)

24-11-2012
Zadanie 10

Dziedziną funkcji \(f\), określonej wzorem \( f\left ( x \right )=\frac{x-5}{x^{2}+4}\), jest zbiór:

 

A. \( R\setminus \left \{ -4,4 \right \}\)            B. \( R\setminus \left \{ -4 \right \}\)           C. \(R\)           D. \( R\setminus \left \{ 5 \right \}\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3 spacer 4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9  next  49

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: