Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

funkcja liniowa

24-11-2012
Zadanie 1

Proste \(l\) i \(k\) są prostopadłe i \(l\): \(2x-9y+6=0\), \(k\): \(y=ax+b\). Wówczas:

 

A. \( a=-\frac{2}{9}\)           B. \( a=\frac{2}{9}\)           C. \( a=-\frac{9}{2}\)            D. \( a=\frac{9}{2}\)

01-04-2012
Zadanie 2

Dane są punkty \( A=\left ( 6,1 \right )\) i \( B=\left ( 3,3 \right )\). Współczynnik kierunkowy prostej \(AB\) jest równy

 

A. \( -\frac{2}{3}\)           B. \( -\frac{3}{2}\)            C. \( \frac{3}{2}\)           D. \( \frac{2}{3}\)

29-03-2012
Zadanie 3

Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\frac{1}{2}x-6\)

 

A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,6 \right )\)

B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,6 \right )\)

C. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,-6 \right )\)

D. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,-6 \right )\)

29-03-2012
Zadanie 4

Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \(\left ( 4+x \right )^{2}<\left ( x-4 \right )\left ( x+4 \right )\) jest

 

A. \(-5\)                B. \(-4\)                C. \(-3\)                D. \(-2\)

28-11-2011
Zadanie 5

Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(-3x+y-4=0\) i przechodzącej przez punkt \( P=\left ( -1,-4 \right )\).

24-11-2011
Zadanie 6

Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y=\frac{1}{2}x+1\).

 

A. \(y=-2x+1\)   B. \(y=0,5x-1\)   C. \( y=-\frac{1}{2}x+1\)   D. \(y=2x-1\)

23-11-2011
Zadanie 7

Największa liczba naturalna \(n\) spełniająca nierówność \(n<2\pi -1\) to

 

A. \(3\)                B. \(5\)                C. \(6\)                 D. \(0\)

23-11-2011
Zadanie 8

Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\left ( m+2 \right )x+2m\) jest rosnąca, gdy

 

A. \(m<-2\)           B. \(m<2\)           C. \(m>-2\)           D. \(m>-4\)

15-10-2011
Zadanie 9

Punkt \(P\) jest punktem przecięcia się wykresów funkcji \(y=-2x+4\) i \(y=-x-2\). Punkt \(P\) leży w układzie współrzędnych w ćwiartce:

 

A. pierwszej           B. drugiej           C. trzeciej           D. czwartej

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3 spacer 4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9  next  24

Filmiki

Materiały

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: