Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 10

02-03-2010
Zadanie 1

Ciąg \(  a_{n}\) jest określony wzorem \(a_{n}=\left ( -1 \right )^{n}\left ( n^{2}-2n \right )\) dla \(n\geqslant 1\). Wtedy:


A. \(a_{3}> 3\)                      B. \(a_{3}= 3\)                      C. \(a_{3}< 2\)                      D. \(a_{3}=2\)

02-03-2010
Zadanie 2

Pewien wielościan ma \(6\) krawędzi. Liczba jego ścian jest równa:

 

A. \(4\)                B. \(5\)                C. \(6\)                D. \(9\)

02-03-2010
Zadanie 3

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa \(24\). Objętość tego sześcianu jest równa:

 

A. \(64\)                 B. \(27\)                C. \(24\)                D. \(8\)

02-03-2010
Zadanie 4

Odcinki \(AB\) i \(CD\) są równoległe. Długości odcinków \(AB,CD\) i \(AD\) są podane na rysunku.

 

Długość odcinka \(DE\) jest równa:

 

A. \(44\)                   B. \(40\)                  C. \(36\)                D. \(15\)

02-03-2010
Zadanie 5

Prosta \(l\) ma równanie \(y=-7x+2\). Równanie prostej prostopadłej do \(l\)  i przechodzącej przez punkt \( P=\left ( 0,1 \right )\) ma postać:

 

A. \(y=7x-1\)    B. \(y=7x+1\)    C. \( y=\frac{1}{7}x+1\)    D. \( y=\frac{1}{7}x-1\)

02-03-2010
Zadanie 6

Wskaż równanie okręgu o środku \( S=\left ( 1,-2 \right )\) i promieniu \(r=2\).

 

A. \(\left ( x-1 \right )^{2}+\left ( y+2 \right )^{2}=2\)           B. \(\left ( x+1 \right )^{2}+\left ( y-2 \right )^{2}=2\)

C. \(\left ( x-1 \right )^{2}+\left ( y+2 \right )^{2}=4\)           D. \(\left ( x+1 \right )^{2}+\left ( y-2 \right )^{2}=4\)

02-03-2010
Zadanie 7

Liczba \(\log12\) jest równa:

 

A. \( \log3\cdot \log4\)    B. \( \log3+\log4\)    C. \( \log16-\log4\)    D. \( \log10+\log2\)

02-03-2010
Zadanie 8

Równanie \(\frac{2x+1}{x}=3x\)

 

A. ma dwa rozwiązania: \(x=-\frac{1}{3},x=1\)

B. ma dwa rozwiązania: \(x=\frac{1}{3},x=1\)

C. nie ma żadnego rozwiązania

D. ma tylko jedno rozwiązanie: \(x=1\)

02-03-2010
Zadanie 9

Zbiorem rozwiązań nierówności \( x^{2}\geq 4x\) jest:

 

A. \( \left ( -\infty ,-4 \right )\cup \left ( 0,+\infty \right )\)                     B. \( \left ( 4,+\infty \right )\)

C. \( \left ( -\infty ,-2 \right )\cup \left ( 2,+\infty \right )\)                     D. \( \left ( -\infty ,0 \right )\cup \left ( 4,+\infty \right )\)

27-02-2010
Zadanie 10

Dana jest funkcja \(y=f\left ( x \right )\) określona dla \(x\epsilon \left \langle -1,8 \right \rangle\), której wykres jest przedstawiony na rysunku:

Wskaż zbiór wartości tej funkcji

 

A. \(\left \{ -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8 \right \}\)      B. \(\left ( -1,4 \right )\)      C. \(\left \langle -1,4 \right \rangle\)      D. \(\left \langle -1,8 \right \rangle\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: