Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

zadania zamknięte

26/02/2010
Zadanie 1

Mediana danych przedstawionych w tabeli liczebności jest równa:

 

wartość 0 1 2 3
liczebność 5 2 1 1

 

A. \(0\)                B. \(0,5\)                C. \(1\)                 D. \(5\)

26-02-2010
Zadanie 2

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od \(5\) jest:

 

A. \(16\)                B. \(20\)                 C. \(25\)                D. \(30\)

26-02-2010
Zadanie 3

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(24\) cm2. Objętość tego sześcianu jest równa:

 

A. \(8\) cm3                 B. \(16\) cm3                C. \(27\) cm3                D. \(64\) cm3

26-02-2010
Zadanie 4

Przekątna prostopadłościanu o wymiarach \(2\times 3\times 5\) ma długość:

 

 

A. \(\sqrt{13}\)                  B. \(\sqrt{29}\)                C. \(\sqrt{34}\)                D. \(\sqrt{38}\)

26-02-2010
Zadanie 5

Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{1}{4}\). Wówczas:

 

A. \(\cos \alpha <\frac{3}{4}\)       B. \(\cos \alpha =\frac{3}{4}\)      C. \(\cos \alpha =\frac{\sqrt{13}}{4}\)      D. \(\cos \alpha >\frac{\sqrt{13}}{4}\)

26-02-2010
Zadanie 6

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości \(6\). Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe:

 

A. \(12\pi\)                B. \(18\pi\)                 C. \(27\pi\)                D. \(36\pi\)

26-02-2010
Zadanie 7

Różnica miar kątów wewnętrznych przy ramieniu trapezu równoramiennego, który nie jest równoległobokiem, jest równa \(40^{\circ}\). Miara kąta przy krótszej podstawie tego trapezu jest równa:

 

A. \(120^{\circ}\)                B. \(110^{\circ}\)                C. \(80^{\circ}\)                D. \(70^{\circ}\)

26-02-2010
Zadanie 8

Odcinek \(BC\) i \(DE\) są równoległe. Długości odcinków \(AC,CE\) i \(BC\) są podane na rysunku. Długość odcinka \(DE\) jest równa:

 

 

A. \(6\)                 B. \(8\)                C. \(10\)                D. \(12\)

26-02-2010
Zadanie 9

Pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu \(4\) cm jest równe:

 

A. \(64\) cm2                B. \(32\) cm2                C. \(16\) cm2                D. \(8\) cm2

26-02-2010
Zadanie 10

Liczby: \(-8,4\) i \(x+1\) (w danej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa:

 

A. \(-3\)                    B. \(-1,5\)                    C. \(1\)                    D. \(15\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: