Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 8

25-02-2010
Zadanie 1

Ciąg \((a_n)\) określony jest wzorem \((a_n)=(-3)^n(9-n^2)\) dla  \(n\geqslant 1\).

Wynika stąd, że:

 

A. \(a_3=-81\)               B. \(a_3=-27\)               C. \(a_3=0\)                D. \(a_3>0\) 

25-02-2010
Zadanie 2

Mediana danych: \(0,1,1,2,3,1\) jest równa:

 

A. \(1\)                B. \(1,5\)                C. \(2\)                D. \(2,5\)

25-02-2010
Zadanie 3

Ze zbioru liczb \(\left \{ 1,2,3,4,5,6,7,8 \right \}\) wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba \(p\) oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(3\). Wtedy:

 

A. \(p<0,25\)                B. \(p=0,25\)                C. \(p=\frac{1}{3}\)                D. \(p>\frac{1}{3}\)

25-02-2010
Zadanie 4

Liczba sposobów, na jakie Ala i Bartek mogą usiąść na dwóch spośród pięciu miejsc w kinie, jest równa:

 

A. \(25\)                B. \(20\)                C. \(15\)                D. \(12\)

25-02-2010
Zadanie 5

Przekątna sześcianu ma długość \(3\). Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe:

 

 

A. \(54\)                  B. \(36\)                C. \(18\)                 D. \(12\)

25-02-2010
Zadanie 6

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości \(6\). Objętość tego walca jest równa:

 

 

A. \(18\pi\)                B. \(54\pi\)                C. \(108\pi\)                D. \(216\pi\)

25-02-2010
Zadanie 7

Dane są długości boków \(\left | BC \right |=5\) i \(\left | AC \right |=3\) trójkąta prostokątnego \(ABC\) o kącie ostrym \(\beta\) (zobacz rysunek). Wtedy: 

 

A. \(\sin \beta =\frac{3}{5}\)      B. \(\sin \beta =\frac{4}{5}\)      C. \(\sin \beta =\frac{3\sqrt{34}}{34}\)      D. \(\sin \beta =\frac{5\sqrt{34}}{34}\)

25-02-2010
Zadanie 8

Kąt \(\alpha\) jest kątem ostrym i \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{1}{2}\). Jaki warunek spełnia kąt \(\alpha\)?

 

A. \(\alpha<30 ^{\circ}\)           B. \(\alpha=30 ^{\circ}\)           C. \(\alpha=60 ^{\circ}\)           D. \(\alpha>60 ^{\circ}\)

25-02-2010
Zadanie 9

Kąt między cięciwą \(AB\) a styczną do okręgu w punkcie \(A\) (zobacz rysunek) ma miarę \(\alpha =62^{\circ}\). Wówczas:

 

 

A. \(\beta =118^{\circ}\)                B. \(\beta =124^{\circ}\)                C. \(\beta =138^{\circ}\)                 D. \(\beta =152^{\circ}\)

25-02-2010
Zadanie 10

Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=3x^{3}-2x, V\left ( x \right )=2x^{2}+3x\). Stopień wielomianu \(W\left ( x \right )\cdot V\left ( x \right )\) jest równy:

 

A. \(6\)                 B. \(5\)                  C. \(4\)                   D. \(3\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: