Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 6

18-02-2010
Zadanie 1

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym o długości krawędzi podstawy \(18\) cm, kąt między wysokościami przeciwległych ścian bocznych ma miarę \( \alpha =60^{\circ}\). Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa. Wykonaj odpowiedni rysunek i zaznacz kąt \( \alpha\).

18-02-2010
Zadanie 2

Napisz wzór funkcji \( f\left ( x \right )=2x^{2}+bx+c\) w postaci kanonicznej wiedząc, że jej miejsce zerowe są rozwiązaniami równania \( \left | x-3 \right |=5\).

18-02-2010
Zadanie 3

Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny, w którym środkowy wyraz jest równy \(8\). Wyznacz długości boków tego trójkąta, oblicz jego pole oraz promień okręgu opisanego na trójkącie.

18-02-2010
Zadanie 4

Szkoła zamówiła seans filmowy dla uczniów klas trzecich. Koszt seansu wyniósł \(1650\) zł. Ponieważ do kina nie pszyszło \(15\) uczniów, pozostali musieli dopłacić po \(1\) zł za bilet. Jaka była planowana i rzeczywista cena biletów?

17-02-2010
Zadanie 5

Na loterii jest \(10\) losów, z których \(4\) są wygrywające. Kupujemy \(1\) los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe:

 

A. \(\frac{5}{6}\)                B. \(\frac{2}{3}\)                C. \(\frac{1}{6}\)                D. \(\frac{3}{5}\)

17-02-2010
Zadanie 6

Wyniki konkursu matematycznego podano w punktach: \(94,92,90,90,86,86,86,72\). Medianą tego zestawu wyników jest:

 

A. \(86\)                B. \(88\)                C. \(92\)                D. \(94\)

17-02-2010
Zadanie 7

Pan Jakub ma \(4\) marynarki, \(7\) par różnych spodni i \(10\) różnych koszul. Na ile różnych sposobów może się ubrać, jeśli zawsze zakłada marynarkę, spodnie i koszulę?

 

A. \(280\)                 B. \(21\)                C. \(28\)                 D. \(70\)

17-02-2010
Zadanie 8

Rzucamy czerwoną i zieloną kostką sześcienną do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wyrzuceniu takiej samej liczby oczek na obu kostkach.

17-02-2010
Zadanie 9

Podstawą ostrosłupa czworokątnego jest kwadrat o boku \(4\). Krawędź boczna o długości \(9\) jest prostopadła do podstawy. Objętość tego ostrosłupa wynosi:

 

A. \(144\)                B. \(48\)                 C. \(\frac{16}{3}\sqrt{73}\)                D. \(16\sqrt{73}\)

17-02-2010
Zadanie 10

Wiedząc, że \(\alpha\) jest kątem ostrym i \(\operatorname{tg} \alpha +\frac{1}{\operatorname{tg}\alpha }=4\), oblicz wartość wyrażenia \(\operatorname{tg}^{2} \alpha +\left ( \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha } \right )^{2}\).

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: