Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 5

15-02-2010
Zadanie 1

Proste o równaniach \(y=-9x-1\) i \( y=a^{2}x+5\) są prostopadłe. Wyznacz liczbę \(a\).

15-02-2010
Zadanie 2

Pierwiastkiem wielomianu \(W\left ( x \right )=x^{3}-mx^{2}-3x+m\) jest liczba \(\left ( -3 \right )\). Wyznacz parametr \(m\).

15-02-2010
Zadanie 3

Na loterię przygotowano \(30\) losów, z których \(n\) jest wygrywających. Kupujemy dwa razu po jednym losie. Wyznacz \(n\), jeśli wiadomo, że prawdopodobieństwo kupienia w ten sposób dwóch losów wygrywających jest równe \(\frac{1}{29}\).

15-02-2010
Zadanie 4

Wszystkich liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach jest:

 

A. \(79\)                 B. \(80\)                C. \(81\)                 D. \(90\)

15-02-2010
Zadanie 5

Dany jest ciąg o wzorze ogólnym \(a_{n}=\left ( -\sqrt{2} \right )^{n}\left ( n^{2}-5 \right )\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy:


A. \(-64\sqrt{2}\)                          B. \(-8\sqrt{2}\)                          C. \(8\sqrt{2}\)                          D. \(64\)

15-02-2010
Zadanie 6

W trójkącie prostokątnym o kącie prostym przy wierzchołku \(C\) dane są \(\left | BC \right |=6,\left | AC \right |=2\). Wyznacz wartość wyrażenia \(W=\cos \alpha -\sin \alpha\), gdzie \(\alpha\) jest mniejszym kątem ostrym w tym trójkącie.

15-02-2010
Zadanie 7

Dany jest trójmian kwadratowy \( f\left ( x \right )=ax^{2}+bx+c\).

a) Dla \(a=2,b=4,c=-5\) wyznacz największą i najmniejszą wartość tego trójmianu w przedziale \( \left \langle -3,2 \right \rangle\).

b) Wyznacz wzór trójmianu w postaci iloczynowej, jeśli wiadomo, że ma on miejsca zerowe \( x_{1}=-3,x_{2}=4\), a do jego wykresu należy punkt \( A=\left ( 2,-20 \right )\).

15-02-2010
Zadanie 8

Jeżeli przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku \(8\), to objętość walca jest równa:

 

A. \(32\pi\)                  B. \(64\pi\)                C. \(128\pi\)                 D. \(216\pi\)

15-02-2010
Zadanie 9

Wykaż, że prosta \(l\): \(y=-2x-1\) jest styczna do okręgu o równaniu \( \left ( x-3 \right )^{2}+\left ( y+2 \right )^{2}=5\).

15-02-2010
Zadanie 10

Wykaż, że w trapezie prostokątnym różnica kwadratów długości przekątnych równa jest różnicy kwadratów długości podstawy.

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3 spacer 4  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: