Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 4

07-02-2010
Zadanie 1

Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że na obu kostkach wypadnie ta sama liczba oczek wynosi:

 

A. \(\frac{1}{6}\)                B. \(\frac{1}{12}\)                C. \(\frac{1}{18}\)                D. \(\frac{1}{36}\)

07-02-2010
Zadanie 2

W rzędzie ustawiamy \(5\) osób. Ile jest takich ustawień, aby osoby \(A\) i \(B\) stały obok siebie ?

 

A. \(2\)                B. \(8\)                C. \(24\)                D. \(48\)

07-02-2010
Zadanie 3

Odległość środka odcinka o końcach \(M=\left ( -1,-1 \right )\) i \(N=\left ( -5,9 \right )\) od początku układu współrzędnych wynosi:

 

A. \(5\)           B. \(2\sqrt{5}\)           C. \(\sqrt{34}\)           D. \(10\)

07-02-2010
Zadanie 4

Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha=\frac{1}{4}\). Oblicz \(3+2\operatorname{tg}^{2}\alpha\).

07-02-2010
Zadanie 5

Wyrażenie \(\left ( x-2y \right )\left ( x^{2}+2xy+4y^{2} \right )\) jest równe:

 

A. \(\left ( x-2y \right )^{3}\)         B. \(x^{3}+8y^{3}\)        C. \(x^{3}-8y^{3} \)        D. \(\left ( x+2y \right )^{3}\)

07-02-2010
Zadanie 6

Jeżeli \(\sin \alpha =\frac{4}{5}\) i \(\alpha\) jest kątem ostrym, to:

 

A. \(\cos \alpha =-\frac{3}{5}\)           B. \(\cos \alpha =\frac{1}{5}\)           C. \(\cos \alpha =\frac{3}{5}\)           D. \(\cos \alpha =\frac{16}{25}\)

 

07-02-2010
Zadanie 7

Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt \( P=\left ( 0,8 \right )\) i środek odcinka \(AB\), gdzie \( A=\left ( -1,3 \right ),B=\left ( 3,7 \right )\).

07-02-2010
Zadanie 8

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(216\) cm2. Długość krawędzi tego sześcianu jest równa:

 

A. \(3\) cm                B. \(4\) cm                C. \(4,5\) cm               D. \(6\) cm

07-02-2010
Zadanie 9

Rozwiąż nierówność \(x^{2}+6x-7\leq 0\)

07-02-2010
Zadanie 10

Liczby: \(x-1,2x,x+3\) są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Oblicz \(x\).

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: