Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 3

27-01-2010
Zadanie 1

Średnia arytmetyczna \(5\) liczb: \(5,x,1,3,1\) jest równa \(3\). Wtedy:

 

A. \(x=2\)                B. \(x=3\)                C. \(x=4\)               D. \(x=5\)

27-01-2010
Zadanie 2

Wybieramy liczbę \(a\) ze zbioru \(A=\left \{ 2,3,4,5 \right \}\) oraz liczbę \(b\) ze zbioru \(B=\left \{ 1,4 \right \}\). Ile jest takich par \(\left ( a,b \right )\), że iloczyn \(a\cdot b\) jest liczbą nieparzystą ?

 

A. \(2\)                B. \(3\)                C. \(5\)                D. \(20\)

27-01-2010
Zadanie 3

Dane są punkty \(A=\left ( -2,3 \right )\), oraz \(B=\left ( 4,6 \right )\). Długość odcinka \(AB\) wynosi:

 

A. \(\sqrt{208}\)           B. \(\sqrt{52}\)          C. \(\sqrt{45}\)          D. \(\sqrt{40}\)

27-01-2010
Zadanie 4

Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{8}{9}\). Wtedy \(\cos \alpha\) jest równy:

 

A. \(\frac{1}{9}\)                B. \(\frac{8}{9}\)                C. \(\frac{\sqrt{17}}{9}\)                D. \(\frac{\sqrt{65}}{9}\)

27-01-2010
Zadanie 5

Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy \(\operatorname{tg}\alpha\) jest równy

A. \(\sqrt{2}\)                B. \(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\)                C. \(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\)                D. \(\frac{1}{\sqrt{2}}\)

27-01-2010
Zadanie 6

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(150\) cm2. Długość krawędzi tego sześcianu jest równa:

 

A. \(3,5\) cm                B. \(4\) cm                 D. \(4,5\) cm                D. \(5\) cm

27-01-2010
Zadanie 7

W trójkącie równoramiennym \(ABC\) dane są \(\left | AC \right |=\left | BC \right |=7\) oraz \(\left | AB \right |=12\). Wysokość opuszczona z wierzchołka \(C\) jest równa:

 

A. \(\sqrt{13}\)                B. \(\sqrt{5}\)                C. \(1\)                D. \(5\)

27-01-2010
Zadanie 8

Dla \(n=1,2,3,…\) ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) jest określony wzorem \( a_{n}=\left ( -1 \right ) ^{n}\cdot \left ( 3-n \right )\). Wtedy:


A. \(a_{3}< 0\)                        B. \(a_{3}=0\)                     C. \(a_{3}=1\)                    D. \(a_{3}> 1\)

27-01-2010
Zadanie 9

Oblicz długość \(AE\) wiedząc, że \(AB\parallel CD\) i \(\left | AB \right |=6,\left | AC \right |=4,\left | CD \right |=8\).

A. \(\left | AE \right |=2\)            B. \(\left | AE \right |=4\)           C. \(\left | AE \right |=6\)           D. \(\left | AE \right |=12\)

27-01-2010
Zadanie 10

Prosta o równaniu \(y=-4x+\left ( 2m-7 \right )\) przechodzi przez punkt \(A=\left ( 2,-1 \right )\). Wtedy:

 

A. \(m=7\)           B. \(m=2\frac{1}{2}\)           C. \(m=-\frac{1}{2}\)           D. \(m=-17\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: