Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Arkusz 2

24-01-2010
Zadanie 1

Prawdopodobieństwo, że przy rzucie czterema monetami otrzymamy co najmniej dwie reszki, jest równe:

 

A. \(\frac{3}{16}\)                 B. \(\frac{6}{16}\)                C. \(\frac{10}{16}\)                D. \(\frac{11}{16}\)

24-01-2010
Zadanie 2

Średnią arytmetyczną liczb \(3,3,4,4,4,5,5,6\) jest liczba:

 

A. \(4\)                B. \(4,25\)                C. \(4,5\)                D. \(8,5\)

24-01-2010
Zadanie 3

Wartość wielomianu \(W\left ( x \right )=x^{3}+x^{2}+x\) w punkcie \(a\) jest równa \(-1\). Wynika stąd, że:

 

A. \(a=-3\)                                                      B. \(a=-1\vee a=1\)     

C. \(a=2\vee a=-2\vee a=3\)                      D. \(a=-1\)

24-01-2010
Zadanie 4

Jeżeli objętość sześcianu jest równa \(5\sqrt{5}\), to przekątna tego sześcianu wynosi:

 

A. \(3\sqrt{2}\)                B. \(2\sqrt{3}\)                C. \(\sqrt{15}\)                D. \(6\sqrt{5}\)

24-01-2010
Zadanie 5

Stosunek boków prostokąta jest równy \(1:3\). Przekątna prostokąta tworzy z dłuższym bokiem prostokąta kąt \(\alpha\), taki, że:

 

A. \(\cos \alpha =\frac{\sqrt{3}}{5}\)      B. \(\cos \alpha =\frac{2\sqrt{3}}{3}\)      C. \(\cos \alpha =\frac{\sqrt{5}}{5}\)       D. \(\cos \alpha =\frac{3\sqrt{10}}{10}\)

24-01-2010
Zadanie 6

Środkiem okręgu opisanego na trójkącie jest punkt przecięcia się:

 

A. dwusiecznych kątów trójkąta                      B. symetralnych boków trójkąta

C. wysokości trójkąta                                       D. środkowych trójkąta

24-01-2010
Zadanie 7

Dane są dwa okręgi o środkach \(S_{1},S_{2}\) i promieniach odpowiednio równych \(r_{1},r_{2}\). Jeśli \(\left | S_{1}S_{2} \right |=17,r_{1}=9,r_{2}=8\), to okręgi:

 

A. są stycznie zewnętrznie                       B. są styczne wewnętrznie

C. nie mają punktów wspólnych                D. mają dwa punkty wspólne

24-01-2010
Zadanie 8

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o stosunku ramienia do podstawy \(3:4\). Tworząca stożka tworzy z jego wysokością kąt \(\alpha\), taki, że:

 

A. \(\cos \alpha =\frac{2}{3}\)      B. \(\cos \alpha =\frac{1}{3}\)      C. \(\sin \alpha =\frac{1}{3}\)      D. \(\sin \alpha =\frac{2}{3}\)

24-01-2010
Zadanie 9

Dany jest równoramienny trójkąt \(ABC\) o kącie przy podstawie \(AB\) równym \(40^{\circ}\). Punkt \(O\) jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Przez punkty \(A\) i \(O\) poprowadzono prostą, która przecięła bok \(BC\) w punkcie \(D\). Jeśli miara kąta \(ABC\) jest równa \(\alpha\), to:

 

A. \(\alpha=40^{\circ}\)                B. \(\alpha=20^{\circ}\)                 C. \(\alpha=30^{\circ}\)                D. \(\alpha=60^{\circ}\)

24-01-2010
Zadanie 10

Wartość wyrażenia \(\left ( -2 \right )^{3}\cdot \left ( \sqrt{2} \right )^{-4}\) pomnożono przez \(3\). Wartość tego wyrażenia:

 

A. zmniejszyła się o \(3\)                     B. zwiększyła się o\(4\)

C. zmniejszyła się o \(4\)                     D. zwiększyła się o \(2\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: