Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

ARKUSZE MATURALNE

15-10-2011
Zadanie 81

Zbiorem wartości funkcji \(f\left ( x \right )=2^{x}+3\) jest przedział:

 

A. \(\left ( -\infty ,+\infty \right )\)           B. \(\left \langle 0,+\infty \right )\)           C. \(\left ( 3,+\infty \right )\)           D. \(\left ( -3,+\infty \right )\)

12-10-2011
Zadanie 82

Wyrażenie \(5\left ( 4-x \right )-2x\left ( x-4 \right )\) można zapisać w postaci:

 

A. \(-10x\left ( 4-x \right )\)                           B. \(-10x\left ( x-4 \right )\)  

C. \(\left ( 4-x \right )\left ( 5-2x \right )\)                      D. \(\left ( 4-x \right )\left ( 5+2x \right )\)

12-10-2011
Zadanie 83

Wyróżnik \(\Delta \) jest równy \(0\) dla trójmianu kwadratowego:

 

A. \(y=x^{2}+9\)   B. \(y=x^{2}-9\)   C. \( y=x^{2}-6x+9\)    D. \(y=x^{2}+9x\)

12-10-2011
Zadanie 84

Równanie \(x^{3}+9x=0\)

 

A. nie ma pierwiastków                          B. ma jeden pierwiastek

C. ma dwa pierwiastki                            D. ma trzy pierwiastki

12-10-2011
Zadanie 85

Liczba przeciwna do podwojonej odwrotności liczby \(a\) jest równa:

 

A. \(-2a\)                B. \(-\frac{1}{2a}\)                C. \(-\frac{a}{2}\)                 D. \(-\frac{2}{a}\)

09-10-2011
Zadanie 86

Liczb \(3\) nie należy do dziedziny wyrażenia:

 

A. \(\frac{x-3}{\left | x+3 \right |}\)                B. \(\frac{2x-1}{\left | x-3 \right |}\)                C. \(\frac{2x-1}{\left | x \right |+3}\)               D. \(\frac{x-3}{\left | 2x-1 \right |}\)

09-10-2011
Zadanie 87

Trzecia część liczby \(3^{150}\) jest równa:

 

A. \(1^{50}\)                B. \(1^{150}\)                C. \(3^{50}\)                D. \(3^{149}\)

09-10-2011
Zadanie 88

Liczbą wymierną nie jest liczba:

 

A. \(\frac{1}{3}\)                B. \(\frac{1}{7}\)                C. \(\sqrt{25}\)                D. \(\sqrt{5}\)

09-10-2011
Zadanie 89

\(4,5\)% liczby \(x\) jest równe \(48,6\). Liczba \(x\) jest równa:

 

A. \(1080\)                B. \(108\)                C. \(48,6\)                D. \(4,86\)

09-10-2011
Zadanie 90

Jeśli \(A=\left \langle -8,12 \right \rangle\) i \(B=\left ( 0,20 \right )\), to różnica \(A\setminus B\) jest przedziałem:

 

A. \(\left ( -8,0 \right )\)           B. \(\left \langle -8,0 \right \rangle\)           C. \(\left ( -8,0 \right \rangle\)           D. \(\left \langle -8,0 \right )\)

ilość wpisów na stronie:
1  prev  5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9 spacer 10 spacer 11 spacer 12 spacer 13  next  35

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: