Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

ARKUSZE MATURALNE

23-11-2011
Zadanie 71

\(20\)% pewnej liczby jest o \(16\) mniejsze od tej liczby. Tą liczba jest

 

A. \(32\)                B. \(20\)                C. \(-2\)                D\(-20\)

15-10-2011
Zadanie 72

Sinus kąta ostrego \(\alpha\) jest równy \(\frac{3}{7}\). Wówczas cosinus tego kąta jest równy:

 

A. \(\frac{4}{7}\)                B. \(\frac{7}{4}\)                C. \(\frac{2\sqrt{7}}{7}\)                D. \(\frac{2\sqrt{10}}{7}\)

15-10-2011
Zadanie 73

Liczby \(2,6\) są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba:

 

A. \(162\)                     B. \(54\)                      C. \(18\)                      D. \(9\)

15-10-2011
Zadanie 74

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(\sqrt{7}-5\), a drugi wyraz jest równy \(2\sqrt{7}-1\). Różnica tego ciągu jest równa.

 

A. \(\sqrt{7}+4\)               B. \(\sqrt{7}-6\)                C. \(-\sqrt{7}-4\)                D. \(-\sqrt{7}-6\)

15-10-2011
Zadanie 75

Wierzchołki trójkąta \(ABC\) leżą na okręgu i środek \(O\) okręgu leży wewnątrz trójkąta. Jeśli kąt \(ABO\) ma miarę \(20^{\circ}\), to kąt \(ACB\) ma miarę:

 

A. \(70^{\circ}\)                B. \(40^{\circ}\)                C. \(20\)                D. \(10^{\circ}\)

15-10-2011
Zadanie 76

Dany jest trójkąt \(ABC\), w którym \(\left | AC \right |=\left | BC \right |,\left | \angle ACB \right |=80^{\circ}\) zaś \(AD\) jest dwusieczną kąta \(BAC\) i \(D\in BC\). Wówczas miara kąta \(ADB\) jest równa:

 

A. \(105^{\circ}\)                 B. \(90^{\circ}\)                C. \(80^{\circ}\)                D. \(75^{\circ}\)

15-10-2011
Zadanie 77

Do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=\log_{4}x\) nie należy punkt:

 

A. \(\left ( 1,0 \right )\)           B. \(\left ( \frac{1}{2},-\frac{1}{2} \right )\)            C. \(\left ( 2,2 \right )\)           D. \(\left ( 16,2 \right )\)

15-10-2011
Zadanie 78

Punkt \(P\) jest punktem przecięcia się wykresów funkcji \(y=-2x+4\) i \(y=-x-2\). Punkt \(P\) leży w układzie współrzędnych w ćwiartce:

 

A. pierwszej           B. drugiej           C. trzeciej           D. czwartej

15-10-2011
Zadanie 79

Funkcja kwadratowa rosnąca w przedziale \(\left ( -\infty ,3 \right )\) ma wzór:

 

A. \(f\left ( x \right )=-\left ( x-3 \right )^{2}+1\)                     B. \(f\left ( x \right )=-\left ( x+3 \right )^{2}+1\)

C. \(f\left ( x \right )=-\left ( x-1 \right )^{2}+3\)                     D. \(f\left ( x \right )=-\left ( x-1 \right )^{2}-3\)

ilość wpisów na stronie:
1  prev  4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9 spacer 10 spacer 11 spacer 12  next  35

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: