Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

ARKUSZE MATURALNE

23-11-2011
Zadanie 61

Największa liczba naturalna \(n\) spełniająca nierówność \(n<2\pi -1\) to

 

A. \(3\)                B. \(5\)                C. \(6\)                 D. \(0\)

23-11-2011
Zadanie 62

Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\left ( m+2 \right )x+2m\) jest rosnąca, gdy

 

A. \(m<-2\)           B. \(m<2\)           C. \(m>-2\)           D. \(m>-4\)

23-11-2011
Zadanie 63

Rozwiązaniem równania \(-2=\frac{x-1}{x+2}\) jest liczba

 

A. \(-1\)                B. \(1\)                C. \(0\)                D. \(\frac{5}{3}\)

23-11-2011
Zadanie 64

Rysunek przedstawia wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\).

 

Funkcja jest malejąca w przedziale

 

A. \(\left \langle 0,4 \right \rangle\)           B. \(\left \langle 1,6 \right \rangle\)           C. \(\left \langle 0,6 \right \rangle\)            D. \(\left \langle -2,4 \right \rangle\)

23-11-2011
Zadanie 65

Większa z liczb spełniających równanie \(x^{2}+6x+8=0\) to

 

A. \(2\)                B. \(4\)                C. \(-2\)                D. \(-4\)

23-11-2011
Zadanie 66

Przedział zaznaczony na osi liczbowej

jest zbiorem rozwiązań nierówności

 

A. \(\left | x+1 \right |\leq 1\)       B. \(\left | x+1 \right |\geq 2\)      C. \(\left | x-1 \right |\geq 1\)      D. \(\left | x-1 \right |\leq 1\)

23-11-2011
Zadanie 67

Punkt \(P=\left ( a+1,2 \right )\) należy do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=\frac{4}{x}\). Liczba \(a\) jest równa

 

A. \(0\)            B. \(-1\)             C. \(2\)           D. \(1\)

23-11-2011
Zadanie 68

Do zbioru rozwiązań nierówności \(9\leq x^{2}\) należy liczba

 

A. \(-2\)                B. \(0\)                C. \(-3\)                 D. \(2\)

23-11-2011
Zadanie 69

Liczba \(\frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{\left ( \frac{2}{7} \right )^{-1}}\) jest równa

 

A. \(-1\)                B. \(\frac{4}{49}\)                C. \(-2\frac{1}{4}\)                 D. \(1\)

23-11-2011
Zadanie 70

Liczba \(\log 6\) jest równa

 

A. \(\log 2\cdot \log3\)      B. \(\frac{\log 12}{\log 2}\)      C. \(\log 2+\log 3\)      D. \(\log 2-\log 3\)

ilość wpisów na stronie:
1  prev  3 spacer 4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9 spacer 10 spacer 11  next  35

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: