Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

ARKUSZE MATURALNE

26-11-2011
Zadanie 51

Mediana danych: \(-4,2,6,0,1\) jest równa

 

A. \(6\)                 B. \(0\)                C. \(2,5\)                D. \(1\)

26-11-2011
Zadanie 52

Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{2}{5}\). Wówczas

 

A. \(\cos \alpha =\sin \alpha\)                     B. \(\cos \alpha >\sin \alpha\)

C. \(\cos \alpha <\sin \alpha\)                     D. \(\cos \alpha =1-\sin \alpha\)

26-11-2011
Zadanie 53

Tworząca stożka jest o \(2\) dłuższa od promienia podstawy. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe \(15 \pi\). Tworząca stożka ma zatem długość

 

A. \(1\)               B. \(5\)                C. \(3\)                 D. \(15\)

26-11-2011
Zadanie 54

Dany jest okrąg o środku w punkcie \(S\). Miara kąta \(\alpha\) jest równa \(70^{\circ}\).

Suma miar kątów \(\beta\) i \(\gamma\) jest równa:

 

A. \(180^{\circ}\)                 B. \(210^{\circ}\)                C. \(70^{\circ}\)                D. \(140^{\circ}\)

26-11-2011
Zadanie 55

Liczby punktów wspólnych okręgu o równaniu \(\left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}=4\) z prostą o równaniu \(y=-1\) jest równa

 

A. \(0\)            B. \(1\)           C. \(2\)           D. \(3\)

26-11-2011
Zadanie 56

Punkty \( A=\left ( -2,-1 \right )\) i \(B=\left ( 2,2 \right )\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego \(ABC\). Wysokość tego trójkąta jest równa

 

A. \(2,5\)           B. \( 2\sqrt{3}\)           C. \( 5\sqrt{3}\)           D. \( 2,5\sqrt{3}\)

24-11-2011
Zadanie 57

Liczby \(x,4,x+2\) są w podanej kolejności drugim, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa

 

A. \(2\)                     B. \(3\)                     C. \(6\)                     D. \(1\)

24-11-2011
Zadanie 58

W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) są dane: \(a_{2}=-1\) i \(q=-2\). Suma czterech kolejnych początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

 

A. \(2,5\)                     B. \(-7,5\)                      C. \(-2,5\)                      D. \(7,5\)

24-11-2011
Zadanie 59

Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y=\frac{1}{2}x+1\).

 

A. \(y=-2x+1\)   B. \(y=0,5x-1\)   C. \( y=-\frac{1}{2}x+1\)   D. \(y=2x-1\)

23-11-2011
Zadanie 60

Dziedziną funkcji \(f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} -2x+1 &gdy &x<1 \\ -x &gdy &1\leq x\leq 4 \end{matrix}\right.\) jest zbiór

 

A. \(\left ( -\infty ,4 \right \rangle\)            B. \(\left \langle 1,4 \right \rangle\)           C. \(\left \langle 0,4 \right \rangle\)           D. \(\left ( -\infty ,1 \right )\)

ilość wpisów na stronie:
1  prev  2 spacer 3 spacer 4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9 spacer 10  next  35

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: