Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

ARKUSZE MATURALNE

28-11-2011
Zadanie 41

Wykaż, że przekątna prostopadłościanu o krawędziach długości \(a,b,c\) ma długość \( \sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}\).

28-11-2011
Zadanie 42

Cztery dziewczynki i sześciu chłopców siedzą na tym samym pniu zwalonego dębu. Dziewczynki siedzą obok siebie i chłopcy również siedzą obok siebie. Wszystkich możliwych sposobów posadzenia dzieci w ten sposób jest

 

A. \(4\cdot 6\)                                                         B. \(2\cdot 4\cdot 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6\)          

C. \(1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1\)           D. \(1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1\cdot 2\)

28-11-2011
Zadanie 43

Wiadomo, że \(A\) i \(B\) są takimi zdarzeniami losowymi zawartymi w \(\Omega\), że \(P\left ( A \right )=0,7,P\left ( B \right )=0,6\) i \(P\left ( A\cup B \right )=0,8\). Oblicz \(P\left ( A\cap B \right )\).

28-11-2011
Zadanie 44

Rzucamy dwukrotnie kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że liczba oczek otrzymana w pierwszym rzucie jest większa od liczby oczek otrzymanej w drugim rzucie?

28-11-2011
Zadanie 45

Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(-3x+y-4=0\) i przechodzącej przez punkt \( P=\left ( -1,-4 \right )\).

28-11-2011
Zadanie 46

Graniastosłup ma \(2n+6\) wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa

 

A. \(n+3\)                B. \(4n+8\)                C. \(6n+18\)                D. \(3n+9\)

28-11-2011
Zadanie 47

W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość \(a\). Kąt ostry przy tym boku ma miarę \(\alpha\). Wykaż, że \(\sin \alpha +\cos \alpha >1\).

28-11-2011
Zadanie 48

Rozwiąż nierówność \(x^2+5x \leqslant 6\).

28-11-2011
Zadanie 49

Trapez jest prostokątny. Trójkąty podobne \(ABD\) i \(CBD\) są równoramienne.

Obwód trapezu jest równy

 

A. \(4+2\sqrt{2}\)                B. \(2\sqrt{2}\)                C. \(4+\sqrt{2}\)                 D. \(4\)

26-11-2011
Zadanie 50

Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=x^{4}-1\) oraz \(V\left ( x \right )=x^{4}+1\). Stopień wielomianu \(W\left ( x \right )+V\left ( x \right )\) jest równy

 

A. \(4\)                B. \(8\)                C. \(16\)                 D. \(0\)

ilość wpisów na stronie:
1  prev  1 spacer 2 spacer 3 spacer 4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9  next  35

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: