Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

ARKUSZE MATURALNE

29-03-2012
Zadanie 31

Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\frac{1}{2}x-6\)

 

A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,6 \right )\)

B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,6 \right )\)

C. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,-6 \right )\)

D. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,-6 \right )\)

29-03-2012
Zadanie 32

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \( y=f\left ( x \right )\).

 

Zbiorem wartości tej funkcji jest

 

A. \( \left \langle -4,3 \right \rangle\)      B. \( \left \langle -4,-1 \right \rangle\cup \left \langle 1,3 \right \rangle\)      C. \( \left \langle -4,-1 \right \rangle\cup \left ( 1,3 \right \rangle\)      D. \( \left \langle -5,6 \right \rangle\)

29-03-2012
Zadanie 33

Równanie \(\frac{x^{2}+36}{x-6}=0\)

 

A. nie ma rozwiązań

B. ma dokładnie jedno rozwiązanie

C. ma dokładnie dwa rozwiązania

D. ma dokładnie trzy rozwiązania

29-03-2012
Zadanie 34

Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \(\left ( 4+x \right )^{2}<\left ( x-4 \right )\left ( x+4 \right )\) jest

 

A. \(-5\)                B. \(-4\)                C. \(-3\)                D. \(-2\)

29-03-2012
Zadanie 35

Liczby \(x_{1},x_{2}\) są rozwiązaniami równania \(4\left ( x+2 \right )\left ( x-6 \right )=0\). Suma \(x_{1}^{2}+x_{2}^{2}\) jest równa

 

A. \(16\)                B. \(32\)                C. \(40\)                D. \(48\)

26-03-2012
Zadanie 36

Liczbę \(\sqrt{32}\) można przedstawić w postaci

 

A. \(8\sqrt{2}\)                B. \(12\sqrt{3}\)                C. \(4\sqrt{8}\)                D. \(4\sqrt{2}\)

26-03-2012
Zadanie 37

Potęga \(\left ( \frac{y}{x} \right )^{5}\) (gdzie \(x\) i \(y\) są różne od zera) jest równa

 

A. \(-5\cdot \frac{x}{y}\)                 B. \(\left ( \frac{x}{y} \right )^{-5}\)                C. \(\frac{y^{5}}{x}\)                 D. \(-\left ( \frac{x}{y} \right )^{5}\)

26-03-2012
Zadanie 38

Liczba \(\log_{3}\frac{1}{27}\) jest równa

 

A. \(-3\)                B. \(-\frac{1}{3}\)                 C. \(\frac{1}{3}\)                D. \(3\)

26-03-2012
Zadanie 39

Wyrażenie \(\left | \left | x \right |+1 \right |\) dla \(x<0\) jest równe

 

A. \(x+1\)                B. \(x-1\)                C. \(-x+1\)                D. \(-x-1\)

26-03-2012
Zadanie 40

W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt \(CD\) obniżono o \(20\)%. Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o

 

A. \(10\)%                B. \(20\)%                C. \(30\)%                D. \(40\)%

ilość wpisów na stronie:
1  prev  1 spacer 2 spacer 3 spacer 4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9  next  35

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: