Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

ARKUSZE MATURALNE

24-11-2012
Zadanie 11

Dziedziną funkcji \(f\), określonej wzorem \( f\left ( x \right )=\frac{x-5}{x^{2}+4}\), jest zbiór:

 

A. \( R\setminus \left \{ -4,4 \right \}\)            B. \( R\setminus \left \{ -4 \right \}\)           C. \(R\)           D. \( R\setminus \left \{ 5 \right \}\)

24-11-2012
Zadanie 12

Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji \(f\) o \(10\) jednostek w dół, to:

 

A. \( y=f\left ( x+10 \right )\)  B. \( y=f\left ( x \right )+10\)  C. \( y=f\left ( x-10 \right )\)  D. \( y=f\left ( x \right )-10\)

24-11-2012
Zadanie 13

Zbiór \(\left ( -\infty ,-8 \right \rangle\cup \left \langle -4,+\infty \right )\) jest rozwiązaniem nierówności:

 

A. \(\left | x-6 \right |\leq 2\)       B. \(\left | x-6 \right |\geq 2\)       C. \(\left | x+6 \right |\leq 2\)       D. \(\left | x+6 \right |\geq 2\)

24-11-2012
Zadanie 14

Funkcja \( f\left ( x \right )=2x^{2}-4x+5\) jest malejąca w przedziale:

 

A. \( \left ( 2,+\infty \right )\)           B. \( \left ( -\infty,2 \right )\)           C. \( \left ( -\infty,1 \right )\)           D. \( \left ( 1,+\infty \right )\)

24-11-2012
Zadanie 15

Liczbą przeciwną do liczby \(a=5^{\frac{2}{3}}\) jest:

 

A. \(5^{\frac{3}{2}}\)                B. \(-5^{\frac{2}{3}}\)                C. \(5^{-\frac{2}{3}}\)               D. \(-5^{\frac{2}{3}}\)

23-11-2012
Zadanie 16

Dany jest ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) o wyrazie ogólnym \(a_{n}=-n^{2}+16\) dla \(n\geq 1\). Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:

 

A. \(3\)                     B. \(4\)                     C. \(5\)                     D. \(7\)

 

23-11-2012
Zadanie 17

Dane liczby: \(x=\frac{3}{\sqrt{5}-2},y=\frac{12}{\sqrt{5}-1}+1,z=3\sqrt{5}+2\) tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności:

 

A. \(z,y,x\)                     B. \(y,x,z\)                      C. \(x,y,z\)                      D. \(z,x,y\)

23-11-2012
Zadanie 18

Miejscem zerowym funkcji \(f\) określonej wzorem

 

\(f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x^{2}-1 &dla &x\in \left ( -\infty ,-4 \right \rangle \\ 5x+10&dla &x\in \left ( -4,2 \right ) \\x+4 &dla &x\in \left \langle 2,+\infty \right ) \end{matrix}\right.\) jest:

 

A. \(-4\)           B. \(-2\)           C. \(-1\)           D. \(1\)

23-11-2012
Zadanie 19

Funkcja \(f\), określona wzorem \(f\left ( x \right )=x^{2}-3x-4\), przyjmuje wartości ujemne jedynie w przedziale:

 

A.\( \left ( -\infty ,\frac{3}{2} \right )\)      B. \(\left ( -\infty ,-1 \right )\cup \left ( 4,+\infty \right )\)       C. \(\left ( -1,4 \right )\)      D. \(\left ( -4,1 \right )\)

23-11-2012
Zadanie 20

Wartość liczby \(25^{\log_52}\) jest równa:

 

A. \(2\)                B. \(4\)                C. \(5\)                D. \(2^{5}\)

ilość wpisów na stronie:
1  prev  1 spacer 2 spacer 3 spacer 4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9  next  35

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: