Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

podobieństwo figur

24-11-2012
Zadanie 1

Proste \(l\) i \(k\) są równoległe oraz \(\left | OA \right |=6,\left | AB \right |=10,\left | OC \right |=48\).

Odcinek \(OD\) ma długość:

 

A. \(12\)                B. \(18\)                C. \(\frac{18}{5}\)                 D. \(\frac{144}{5}\)

28-11-2011
Zadanie 2

Trapez jest prostokątny. Trójkąty podobne \(ABD\) i \(CBD\) są równoramienne.

Obwód trapezu jest równy

 

A. \(4+2\sqrt{2}\)                B. \(2\sqrt{2}\)                C. \(4+\sqrt{2}\)                 D. \(4\)

21-03-2011
Zadanie 4

Prosta przechodząca przez wierzchołek \(A\) równoległoboku \(ABCD\) przecina jego przekątną \(BD\) w punkcie \(E\) i bok \(BC\) w punkcie \(F\), a prostą \(DC\) w punkcie \(G\). Udowodnij, że \( \left | EA \right |^{2}=\left | EF \right |\cdot \left | EG \right |\).

17-02-2011
Zadanie 5

Długość odcinka \(x\) jest równa

 

A. \(6\)                B. \(3\)                C. \(2\)                D. \(4\)

04-11-2010
Zadanie 6

Pionowy słupek o wysokości \(90\) cm rzuca cień o długości \(60\) cm. W tej samej chwili stojąca obok wieża rzuca cień o długości \(12\) m. Jaka jest wysokość wieży?

 

A. \(18\) m               B. \(8\) m               C. \(9\) m                D. \(16\) m

09-05-2010
Zadanie 7

Odcinki \(AB\) i \(DE\) są równoległe. Długości odcinków \(CD,DE\) i \(AB\) są odpowiednio równe \(1,3\) i \(9\). Długość odcinka \(AD\) jest równa:

 

 

 

A. \(2\)                 B. \(3\)                 C. \(5\)                 D. \(6\)

11-04-2010
Zadanie 8

Na zewnątrz trójkąta prostokątnego \(ABC\), w którym \( \left | \angle ACB \right |=90^{\circ}\) oraz \( \left | AC \right |=5,\left | BC \right |=12\) zbudowano kwadrat \(ACDE\) (patrz rysunek). Punkt \(H\) leży na prostej \(AB\) i kąt \( \left | \angle EHA \right |=90^{\circ}\). Oblicz pole trójkąta \(HAE\).

 

17-03-2010
Zadanie 9

Dany jest trapez \(ABCD\) o podstawach \(AB \) i \(CD\). Przekątne tego trapezu przecinają się w punkcie \(S\). Wykaż, że \( \left | SA \right |\cdot \left | SD \right |=\left | SB \right |\cdot \left | SC \right |\).

02-03-2010
Zadanie 10

Odcinki \(AB\) i \(CD\) są równoległe. Długości odcinków \(AB,CD\) i \(AD\) są podane na rysunku.

 

Długość odcinka \(DE\) jest równa:

 

A. \(44\)                   B. \(40\)                  C. \(36\)                D. \(15\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2  next  

Filmiki

Materiały

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: