Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

proste prostopadłe

24-11-2012
Zadanie 1

Proste \(l\) i \(k\) są prostopadłe i \(l\): \(2x-9y+6=0\), \(k\): \(y=ax+b\). Wówczas:

 

A. \( a=-\frac{2}{9}\)           B. \( a=\frac{2}{9}\)           C. \( a=-\frac{9}{2}\)            D. \( a=\frac{9}{2}\)

24-11-2011
Zadanie 2

Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y=\frac{1}{2}x+1\).

 

A. \(y=-2x+1\)   B. \(y=0,5x-1\)   C. \( y=-\frac{1}{2}x+1\)   D. \(y=2x-1\)

09-09-2011
Zadanie 3

Punkt \( A=\left ( 0,5 \right )\) leży na prostej \(k\) prostopadłej do prostej o równaniu \(y=x+1\). Prosta \(k\) ma równanie

 

A. \(y=x+5\)       B. \(y=-x+5\)      C. \(y=x-5\)      D. \(y=-x-5\)

19-03-2011
Zadanie 4

Proste o równaniach \(y=-9x-1\) i \( y=a^{2}x+5\) są prostopadłe. Wyznacz liczbę \(a\).

04-11-2010
Zadanie 5

Proste o równaniach \(y=2x+3\) oraz \( y=-\frac{1}{3}x+2\)

 

A. są równoległe i różne                                      B. są prostopadłe

C. przecinają się pod kątem innym niż prosty      D. pokrywają się

02-03-2010
Zadanie 6

Prosta \(l\) ma równanie \(y=-7x+2\). Równanie prostej prostopadłej do \(l\)  i przechodzącej przez punkt \( P=\left ( 0,1 \right )\) ma postać:

 

A. \(y=7x-1\)    B. \(y=7x+1\)    C. \( y=\frac{1}{7}x+1\)    D. \( y=\frac{1}{7}x-1\)

25-02-2010
Zadanie 7

Które z równań opisuje prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y=4x+5\)?

 

A. \(y=-4x+3\)   B. \( y=-\frac{1}{4}x+3\)   C. \( y=\frac{1}{4}x+3\)   D. \( y=4x+3\)

17-02-2010
Zadanie 8

Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem \(y=3-5x\) jest równy:

 

A. \( -\frac{1}{3}\)           B. \(3\)            C. \(-5\)           D. \( \frac{1}{5}\)

15-02-2010
Zadanie 9

Proste o równaniach \(y=-9x-1\) i \( y=a^{2}x+5\) są prostopadłe. Wyznacz liczbę \(a\).

07-02-2010
Zadanie 10

Prostą prostopadłą do prostej \(x+2y+5=0\) jest:

 

A. \( y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}\)   B. \(x+y+1=0\)   C. \(y-1=2x\)   D. \(y=-5-2x\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2  next  

Filmiki

Materiały

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: