Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

pierwiastek arytmetyczny

26-03-2012
Zadanie 1

Liczbę \(\sqrt{32}\) można przedstawić w postaci

 

A. \(8\sqrt{2}\)                B. \(12\sqrt{3}\)                C. \(4\sqrt{8}\)                D. \(4\sqrt{2}\)

23-11-2011
Zadanie 2

Liczba \(\frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{\left ( \frac{2}{7} \right )^{-1}}\) jest równa

 

A. \(-1\)                B. \(\frac{4}{49}\)                C. \(-2\frac{1}{4}\)                 D. \(1\)

03-11-2010
Zadanie 3

Kwadrat liczby \( x=5+2\sqrt{3}\) jest równy

 

A. \(37\)                 B. \( 25+4\sqrt{3}\)                C. \( 37+20\sqrt{3}\)                D. \(147\)

20-09-2010
Zadanie 4

Oblicz wartość wyrażenia (nie używając kalkulatora): \(\sqrt{113^{2}-112^{2}}+\sqrt{89^{2}-80^{2}}\).

20-09-2010
Zadanie 5

Oblicz wartość wyrażenia (nie używając kalkulatora): \( \sqrt{666^{2}+888^{2}}\).

07-03-2010
Zadanie 8

Średnia arytmetyczna liczb: \(\sqrt{1\frac{7}{9}},-\left ( \sqrt{9} \right )^{-1}\), \(x\) jest równa \(3\). Zatem \(x\) wynosi:

 

A. \(9\)                B. \(4\frac{2}{3}\)                C. \(3\)                D. \(8\)

07-03-2010
Zadanie 9

Wyrażenie \( \sqrt{27}-2\sqrt{12}\) można zapisać w postaci:

 

A. \( -2\sqrt{15}\)                B. \( -3^{\frac{1}{2}}\)                C. \( 3^{-1}\)                D. \( 2\cdot 3^{-\frac{1}{2}}\)

07-03-2010
Zadanie 10

Wskaż liczbę, która nie jest równa \( 3^{\frac{5}{2}}\)

 

A. \( 9\sqrt{3}\)                B. \( \sqrt{3^{5}}\)                C. \( 3^{2,5}\)                D. \( \left ( \frac{1}{3} \right )^{-\frac{2}{5}}\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3 spacer 4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9  next  10

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: