Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

funkcje

24-11-2012
Zadanie 1

Dziedziną funkcji \(f\), określonej wzorem \( f\left ( x \right )=\frac{x-5}{x^{2}+4}\), jest zbiór:

 

A. \( R\setminus \left \{ -4,4 \right \}\)            B. \( R\setminus \left \{ -4 \right \}\)           C. \(R\)           D. \( R\setminus \left \{ 5 \right \}\)

24-11-2012
Zadanie 2

Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji \(f\) o \(10\) jednostek w dół, to:

 

A. \( y=f\left ( x+10 \right )\)  B. \( y=f\left ( x \right )+10\)  C. \( y=f\left ( x-10 \right )\)  D. \( y=f\left ( x \right )-10\)

23-11-2012
Zadanie 3

Miejscem zerowym funkcji \(f\) określonej wzorem

 

\(f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x^{2}-1 &dla &x\in \left ( -\infty ,-4 \right \rangle \\ 5x+10&dla &x\in \left ( -4,2 \right ) \\x+4 &dla &x\in \left \langle 2,+\infty \right ) \end{matrix}\right.\) jest:

 

A. \(-4\)           B. \(-2\)           C. \(-1\)           D. \(1\)

29-03-2012
Zadanie 4

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \( y=f\left ( x \right )\).

 

Zbiorem wartości tej funkcji jest

 

A. \( \left \langle -4,3 \right \rangle\)      B. \( \left \langle -4,-1 \right \rangle\cup \left \langle 1,3 \right \rangle\)      C. \( \left \langle -4,-1 \right \rangle\cup \left ( 1,3 \right \rangle\)      D. \( \left \langle -5,6 \right \rangle\)

23-11-2011
Zadanie 5

Dziedziną funkcji \(f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} -2x+1 &gdy &x<1 \\ -x &gdy &1\leq x\leq 4 \end{matrix}\right.\) jest zbiór

 

A. \(\left ( -\infty ,4 \right \rangle\)            B. \(\left \langle 1,4 \right \rangle\)           C. \(\left \langle 0,4 \right \rangle\)           D. \(\left ( -\infty ,1 \right )\)

23-11-2011
Zadanie 6

Rysunek przedstawia wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\).

 

Funkcja jest malejąca w przedziale

 

A. \(\left \langle 0,4 \right \rangle\)           B. \(\left \langle 1,6 \right \rangle\)           C. \(\left \langle 0,6 \right \rangle\)            D. \(\left \langle -2,4 \right \rangle\)

14-08-2011
Zadanie 7

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\).

Odczytaj z wykresu i zapisz:

a) zbiór wartości funkcji \(f\),

b) przedział maksymalnej długości, w którym funkcja \(f\) jest malejąca.

17-02-2011
Zadanie 8

Maksymalny przedział, w którym funkcja \(h\) (rysunek poniżej)

 

 

jest rosnąca, to

 

A. \(\left \langle -1,1 \right \rangle\)           B. \(\left \langle -1,3 \right \rangle\)           C. \(\left \langle 1,3 \right \rangle\)           D. \(\left \langle 1,5 \right \rangle\)

03-11-2010
Zadanie 9

Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest

 

A. \(\left \langle -2,5 \right \rangle\)           B. \(\left \langle -4,8 \right \rangle\)           C. \(\left \langle -1,4 \right \rangle\)           D. \(\left \langle 5,8 \right \rangle\)

 

03-11-2010
Zadanie 10

Korzystając z wykresu funkcji \(f\), wskaż nierówność prawdziwą.

 

 

A. \(f\left ( -1 \right )< f\left ( 1 \right )\)     B. \(f\left ( 1 \right )< f\left ( 3 \right )\)    C. \(f\left ( -1 \right )< f\left ( 3 \right )\)    D. \(f\left ( 3 \right )< f\left ( 0 \right )\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: