Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

WYKRESY FUNKCJI

26-06-2011
Zadanie 1

Dane są funkcje liniowe \(f\left ( x \right )=x-2\) oraz \(g\left ( x \right )=x+4\) określone dla wszystkich liczb rzeczywistych \(x\). Wskaż, który z podanych wykresów jest wykresem funkcji \(h\left ( x \right )=f\left ( x \right )\cdot g\left ( x \right )\)

 

17-02-2011
Zadanie 2

Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej \(f\).

 

 

Funkcja \(f\) jest określona wzorem

 

A. \(y=\frac{4}{3}x+1\)       B. \(y=-\frac{3}{4}x+1\)      C. \(y=-3x+1\)      D. \(y=4x+1\)

09-05-2010
Zadanie 4

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\).

Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ?

 

A. \(f\left ( x \right )=0\)      B. \(f\left ( x \right )=1\)      C. \(f\left ( x \right )=2\)      D. \(f\left ( x \right )=3\)

09-03-2010
Zadanie 5

Na podstawie fragmentu wykresu funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )\) wskaż, które zdanie jest prawdziwe.

 

A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: \(-2\) oraz \(4\).

B. Funkcja jest rosnąca w przedziale \( \left ( -2,4 \right )\).

C. Funkcja przyjmuje wartości większe od zera dla \(x<1\).

D. Zbiorem wartości funkcji jest przedził \( \left ( -\infty ,9 \right )\).

27-02-2010
Zadanie 6

Dana jest funkcja \(y=f\left ( x \right )\) określona dla \(x\epsilon \left \langle -1,8 \right \rangle\), której wykres jest przedstawiony na rysunku:

Wskaż zbiór wartości tej funkcji

 

A. \(\left \{ -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8 \right \}\)      B. \(\left ( -1,4 \right )\)      C. \(\left \langle -1,4 \right \rangle\)      D. \(\left \langle -1,8 \right \rangle\)

27-02-2010
Zadanie 7

Wykres funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=\left ( x-3 \right )^{2}-2\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:

 

A. \(y=-3\)            B. \(y=-1\)           C. \(y=1\)           D. \(y=3\)

16-02-2010
Zadanie 8

Wykres funkcji \(f\left ( x \right )=\frac{-3}{x}\) znajduje się w ćwiartkach:

 

A. II i IV           B. II i III           C.I i III           D. I i II

07-02-2010
Zadanie 9

Wykres funkcji kwadratowej \( y=2\left ( x-1 \right )^{2}-4\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:

 

A. \(y=-5\)           B. \(y=-4\)           C. \(y=1\)           D. \(y=-1\)

24-01-2010
Zadanie 10

Funkcja określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x+1 &dla &x\leq 0 \\ 2&dla &x=1 \\0 &dla &x=2 \end{matrix}\right.\) jest:

 

A. rosnąca                                                 B. malejąca

C. malejąca w zbiorze \( \left \{ 1,2 \right \}\)                   D. rosnąca w zbiorze \( \left \{ -2,-1,0,2 \right \}\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: