Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

rachunek prawdopodobieństwa

24-11-2012
Zadanie 1

Rzucono sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą, wynosi:

 

A. \(\frac{4}{6}\)                B. \(\frac{3}{6}\)                C. \(\frac{2}{6}\)                D. \(\frac{1}{6}\)

28-11-2011
Zadanie 2

Wiadomo, że \(A\) i \(B\) są takimi zdarzeniami losowymi zawartymi w \(\Omega\), że \(P\left ( A \right )=0,7,P\left ( B \right )=0,6\) i \(P\left ( A\cup B \right )=0,8\). Oblicz \(P\left ( A\cap B \right )\).

28-11-2011
Zadanie 3

Rzucamy dwukrotnie kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że liczba oczek otrzymana w pierwszym rzucie jest większa od liczby oczek otrzymanej w drugim rzucie?

10-09-2011
Zadanie 4

Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(30\) jest równe

 

A. \(\frac{1}{90}\)                B. \(\frac{2}{90}\)                C. \(\frac{3}{90}\)                D. \(\frac{10}{90}\)

28-06-2011
Zadanie 5

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo orzymania sumy oczek równej trzy wynosi

 

A. \(\frac{1}{6}\)                 B. \(\frac{1}{9}\)                C. \(\frac{1}{12}\)                D. \(\frac{1}{18}\)

19-03-2011
Zadanie 6

Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że w drugim rzucie wypadnie parzysta liczba oczek.

17-02-2011
Zadanie 7

Prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) jest \(6\) razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do \(A\). Zatem \(P\left ( A \right )\) jest równe

 

A. \(\frac{5}{7}\)                 B. \(\frac{1}{7}\)                 C. \(\frac{1}{6}\)                D. \(\frac{5}{6}\)

20-04-2010
Zadanie 8

Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką, której jedna ściana ma jedno oczko, dwie ściany mają po dwa oczka i trzy ściany mają po trzy oczka. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: liczby oczek otrzymane w obu rzutach różnią się o \(1\).

11-04-2010
Zadanie 9

Z pojemnika, w którym są dwa losy wygrywające i trzy losy puste, losujemy dwa razy po jednym losie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo, że otrzymamy co najmniej jeden los wygrywający. Wyniki przedstaw w postaci ułamka nieskracalnego.

07-04-2010
Zadanie 10

O zdarzeniach losowych \(A\) i \(B\) zawartych w \(\Omega\) wiadomo, że \(B\subset A\), \(P\left ( A \right )=0,7\) i \(P\left ( B \right )=0,3\). Wtedy

 

A. \(P\left ( A\cup B \right )=1\)                     B. \(P\left ( A\cup B \right )=0,7\)  

C. \(P\left ( A\cup B \right )=0,4\)                D. \(P\left ( A\cup B \right )=0,3\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: