Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

geometria przestrzenna

01-04-2012
Zadanie 1

Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych \(13\) i \(15\) wokół dłuższej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stożka jest równy

 

A. \(15\)                B. \(13\)                C. \(7,5\)                D. \(6,5\)

28-11-2011
Zadanie 2

Wykaż, że przekątna prostopadłościanu o krawędziach długości \(a,b,c\) ma długość \( \sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}\).

28-11-2011
Zadanie 3

Graniastosłup ma \(2n+6\) wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa

 

A. \(n+3\)                B. \(4n+8\)                C. \(6n+18\)                D. \(3n+9\)

26-11-2011
Zadanie 4

Tworząca stożka jest o \(2\) dłuższa od promienia podstawy. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe \(15 \pi\). Tworząca stożka ma zatem długość

 

A. \(1\)               B. \(5\)                C. \(3\)                 D. \(15\)

10-09-2011
Zadanie 5

Krawędź sześcianu ma długość \(9\). Długość przekątnej tego sześcianu jest równa:

 

 

A. \( \sqrt[3]{9}\)                B. \( 9\sqrt{2}\)                C. \( 9\sqrt{3}\)                D. \(9+ 9\sqrt{2}\)

10-09-2011
Zadanie 6

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości \(6\). Objętość tego walca jest równa

 

 

A. \(108 \pi\)                B. \(54 \pi\)                C. \(36 \pi\)                 D. \(27 \pi\)

28-06-2011
Zadanie 7

W prostopadłościanie \(ABCDEFGH\) mamy: \( \left | AB \right |=5\), \(\left | AD \right |=4 \), \(\left | AE \right |=3\). Który z odcinków \(AB,BG,GE,EB\) jest najdłuższy?

 

 

A. \(AB\)                B. \(BG\)                C. \(GE\)                D. \(EB\)

28-06-2011
Zadanie 8

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(54\). Długość przekątnej tego sześcianu jest równa

 

A. \( \sqrt{6}\)                B. \(3\)                C. \(9\)                D. \(3 \sqrt{3}\)

28-06-2011
Zadanie 9

Objętość stożka o wysokości \(8\) i średnicy podstawy \(12\) jest równa

 

A. \(124 \pi\)                 B. \(96 \pi\)                C. \(64 \pi\)                D. \(32 \pi\)

17-02-2011
Zadanie 10

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa \(24\). Objętość tego sześcianu jest równa

 

A. \(8\)                 B. \(27\)                C. \(64\)                D. \(24\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3 spacer 4 spacer 5  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: