Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

średnia arytmetyczna

10-09-2011
Zadanie 1

Średnia arytmetyczna sześciu liczb: \(3,1,1,0,x,2\) jest równa \(2\). Wtedy liczba \(x\) jest równa

 

A. \(3\)                B. \(4\)               C. \(5\)                D. \(6\)

28-06-2011
Zadanie 2

Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” wyniki przedstawiono w tabeli:

 

Liczba osób

w rodzinie

Liczba

uczniów

3 6
4 12
x 2

 

Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa \(4\). Wtedy liczb \(x\) jest równa

 

A. \(3\)                B. \(4\)                C. \(5\)                 D. \(7\)

20-04-2010
Zadanie 3

Uczeń otrzymał pięć ocen: \(5,3,6,x,3\). Średnia tych ocen jest równa \(4\). Oblicz \(x\) i medianę tych pięciu ocen.

07-04-2010
Zadanie 4

Oblicz średnią arytmetyczną danych przedstawionych na poniższym diagramie częstości

07-04-2010
Zadanie 5

Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa

A. \(1\)                B. \(1,2\)                C.\(1,5\)                D. \(1,8\)

21-03-2010
Zadanie 6

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie słupkowym.

Średnia ocen ze sprawdzianu jest równa:

 

A. \(4\)                B. \(3,6\)                C. \(3,5\)               D. \(3\)

07-03-2010
Zadanie 7

Średnia arytmetyczna liczb: \(\sqrt{1\frac{7}{9}},-\left ( \sqrt{9} \right )^{-1}\), \(x\) jest równa \(3\). Zatem \(x\) wynosi:

 

A. \(9\)                B. \(4\frac{2}{3}\)                C. \(3\)                D. \(8\)

27-01-2010
Zadanie 8

Średnia arytmetyczna \(5\) liczb: \(5,x,1,3,1\) jest równa \(3\). Wtedy:

 

A. \(x=2\)                B. \(x=3\)                C. \(x=4\)               D. \(x=5\)

24-01-2010
Zadanie 9

Średnią arytmetyczną liczb \(3,3,4,4,4,5,5,6\) jest liczba:

 

A. \(4\)                B. \(4,25\)                C. \(4,5\)                D. \(8,5\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: