Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

statystyka

26-11-2011
Zadanie 1

Mediana danych: \(-4,2,6,0,1\) jest równa

 

A. \(6\)                 B. \(0\)                C. \(2,5\)                D. \(1\)

10-09-2011
Zadanie 2

Średnia arytmetyczna sześciu liczb: \(3,1,1,0,x,2\) jest równa \(2\). Wtedy liczba \(x\) jest równa

 

A. \(3\)                B. \(4\)               C. \(5\)                D. \(6\)

28-06-2011
Zadanie 3

Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” wyniki przedstawiono w tabeli:

 

Liczba osób

w rodzinie

Liczba

uczniów

3 6
4 12
x 2

 

Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa \(4\). Wtedy liczb \(x\) jest równa

 

A. \(3\)                B. \(4\)                C. \(5\)                 D. \(7\)

07-11-2010
Zadanie 4

W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: \(6,3,1,4\). Mediana tych danych jest równa

 

A. \(2\)               B. \(2,5\)                C. \(5\)                D. \(3,5\)

20-04-2010
Zadanie 5

Uczeń otrzymał pięć ocen: \(5,3,6,x,3\). Średnia tych ocen jest równa \(4\). Oblicz \(x\) i medianę tych pięciu ocen.

07-04-2010
Zadanie 6

Oblicz średnią arytmetyczną danych przedstawionych na poniższym diagramie częstości

07-04-2010
Zadanie 7

Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa

A. \(1\)                B. \(1,2\)                C.\(1,5\)                D. \(1,8\)

29-03-2010
Zadanie 8

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie.

Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa:

 

A. \(6\)                B. \(5\)                C. \(4,5\)                D. \(4\)

21-03-2010
Zadanie 9

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie słupkowym.

Średnia ocen ze sprawdzianu jest równa:

 

A. \(4\)                B. \(3,6\)                C. \(3,5\)               D. \(3\)

07-03-2010
Zadanie 10

Średnia arytmetyczna liczb: \(\sqrt{1\frac{7}{9}},-\left ( \sqrt{9} \right )^{-1}\), \(x\) jest równa \(3\). Zatem \(x\) wynosi:

 

A. \(9\)                B. \(4\frac{2}{3}\)                C. \(3\)                D. \(8\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: