Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

ciąg arytmetyczny

23-11-2012
Zadanie 1

Dane liczby: \(x=\frac{3}{\sqrt{5}-2},y=\frac{12}{\sqrt{5}-1}+1,z=3\sqrt{5}+2\) tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności:

 

A. \(z,y,x\)                     B. \(y,x,z\)                      C. \(x,y,z\)                      D. \(z,x,y\)

01-04-2012
Zadanie 2

Ciąg arytmetyczny \(\left ( a_{n} \right )\) jest określony wzorem \(a_{n}=-2n+1\) dla \(n\geq 1\). Różnica tego ciągu jest równa

 

A. \(-1\)                     B. \(1\)                     C. \(-2\)                     D. \(3\)

24-11-2011
Zadanie 3

Liczby \(x,4,x+2\) są w podanej kolejności drugim, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa

 

A. \(2\)                     B. \(3\)                     C. \(6\)                     D. \(1\)

15-10-2011
Zadanie 4

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(\sqrt{7}-5\), a drugi wyraz jest równy \(2\sqrt{7}-1\). Różnica tego ciągu jest równa.

 

A. \(\sqrt{7}+4\)               B. \(\sqrt{7}-6\)                C. \(-\sqrt{7}-4\)                D. \(-\sqrt{7}-6\)

14-08-2011
Zadanie 5

Liczby \(x,y,19\) w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny, przy czym \(x+y=8\). Oblicz \(x\) i \(y\).

27-06-2011
Zadanie 6

Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny \(\left ( a_{n} \right )\) o wyrazach dodatnich. Wtedy

 

A. \(a_{4}+a_{7}=a_{10}\)                                 B. \(a_{4}+a_{6}=a_{3}+a_{8}\)  

C. \(a_{2}+a_{9}=a_{3}+a_{8}\)                         D. \(a_{5}+a_{7}=2a_{8}\)

04-11-2010
Zadanie 7

W ciągu arytmetycznym \(a_{1}=3\) oraz \(a_{20}=7\). Wtedy suma \(S_{20}=a_{1}+a_{2}+...+a_{19}+a_{20}\) jest równa

 

A. \(95\)                    B. \(200\)                     C. \(230\)                     D. \(100\)

09-05-2010
Zadanie 8

W ciągu arytmetycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{3}=13\) i \(a_{5}=39\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy


A. \(13\)                          B. \(0\)                          C. \(-13\)                          D. \(-26\)

20-04-2010
Zadanie 9

Liczby \(x-2,3,x+6\) są w podanej kolejności pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz \(x\).

21-03-2010
Zadanie 10

Piaty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(17\), a różnica tego ciągu jest równa \(\left ( -2 \right )\). Drugi wyraz tego ciągu jest równy:


A. \(9\)                         B. \(11\)                         C. \(23\)                         D. \(25\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3 spacer 4 spacer 5  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: