Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

ciągi liczbowe

24-11-2012
Zadanie 1

Iloraz ciągu geometrycznego w wyrazie ogólnym \(a_{n}=2\cdot 7^{n}\) jest równy:

 

A. \(q=2\)                     B. \(q=7\)                     C. \(q=9\)                     D. \(q=28\)

23-11-2012
Zadanie 2

Dany jest ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) o wyrazie ogólnym \(a_{n}=-n^{2}+16\) dla \(n\geq 1\). Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:

 

A. \(3\)                     B. \(4\)                     C. \(5\)                     D. \(7\)

 

23-11-2012
Zadanie 3

Dane liczby: \(x=\frac{3}{\sqrt{5}-2},y=\frac{12}{\sqrt{5}-1}+1,z=3\sqrt{5}+2\) tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności:

 

A. \(z,y,x\)                     B. \(y,x,z\)                      C. \(x,y,z\)                      D. \(z,x,y\)

01-04-2012
Zadanie 4

Ciąg arytmetyczny \(\left ( a_{n} \right )\) jest określony wzorem \(a_{n}=-2n+1\) dla \(n\geq 1\). Różnica tego ciągu jest równa

 

A. \(-1\)                     B. \(1\)                     C. \(-2\)                     D. \(3\)

01-04-2012
Zadanie 5

W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są \(a_{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}\) i \(a_{3}=-\frac{3}{2}\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy

 

A. \(-\frac{1}{2}\)                     B. \(\frac{1}{2}\)                      C. \(-\frac{\sqrt{3}}{2}\)                      D. \(\frac{\sqrt{3}}{3}\)

24-11-2011
Zadanie 6

Liczby \(x,4,x+2\) są w podanej kolejności drugim, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa

 

A. \(2\)                     B. \(3\)                     C. \(6\)                     D. \(1\)

24-11-2011
Zadanie 7

W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) są dane: \(a_{2}=-1\) i \(q=-2\). Suma czterech kolejnych początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

 

A. \(2,5\)                     B. \(-7,5\)                      C. \(-2,5\)                      D. \(7,5\)

15-10-2011
Zadanie 8

Liczby \(2,6\) są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba:

 

A. \(162\)                     B. \(54\)                      C. \(18\)                      D. \(9\)

15-10-2011
Zadanie 9

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(\sqrt{7}-5\), a drugi wyraz jest równy \(2\sqrt{7}-1\). Różnica tego ciągu jest równa.

 

A. \(\sqrt{7}+4\)               B. \(\sqrt{7}-6\)                C. \(-\sqrt{7}-4\)                D. \(-\sqrt{7}-6\)

10-09-2011
Zadanie 10

W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) mamy \(a_{3}=5\) i \(a_{4}=15\). Wtedy wyraz \(a_{5}\) jest równy

 

A. \(10\)                     B. \(20\)                     C. \(75\)                     D. \(45\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3 spacer 4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9  next  11

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: