Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

Materiały

21-12-2013
Zadanie 1

asdas

09/12/2013
Zadanie 2

Rozwiąż równanie \(x^2-4x+5=0\).

13-03-2013
Zadanie 3

Wskaż nierówność, którą spełnia liczba \(\pi\)
A.\( \left | x+1 \right |> 5\) B.\( \left | x-1 \right |< 2\) C.\( \left | x+\frac{2}{3} \right |\leq 4\) D.\( \left | x-\frac{1}{3} \right |\geq 3\)
 

13-03-2013
Zadanie 4

Pierwsza rata, która stanowi \(9\)% ceny roweru, jest równa \(189\) zł. Rower kosztuje
A.\( 1701\) zł                 B. \(2100\) zł C. \(1890\) zł D. \(2091\) zł

13-03-2013
Zadanie 5

Układ równań \( \left\{\begin{matrix}
4x+2y=10 & & \\
6x+ay=15& &
\end{matrix}\right.\) ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli
A.\(a=-1\)    B. \(a=0\)    C. \(a=2\)    D. \(a=3\)

13-03-2013
Zadanie 6

Rozwiązanie równania \( x\left ( x+3 \right )-49=x\left ( x-4 \right )\) należy do przedziału


A.\( \left ( - \infty ,3 \right )\)    B.\( \left ( 10,+ \infty \right )\)    C.\( \left ( -5,-1 \right )\)    D.\( \left ( 2,+ \infty \right )\)

13-03-2013
Zadanie 7

Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności \( \frac{3}{8}+\frac{x}{6}< \frac{5x}{12}\) jest


A.\(1\)      B. \(2\)      C. \(-1\)      D. \(-2\)

13-03-2013
Zadanie 8

Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających
jednocześnie następujące nierówności: \(3\left ( x-1 \right )\left ( x-5 \right )\leq 0\) i \(x> 1\).

13-03-2013
Zadanie 9

Wyrażenie \( \log_{4}\left ( 2x-1 \right )\) jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek


A.\( x\leq \frac{1}{2}\)     B.\( x> \frac{1}{2}\)     C.\( x\leq 0\)     D.\( x> 0\)

 

13-03-2013
Zadanie 10

Funkcja liniowa określona jest wzorem \( f\left ( x \right )=-\sqrt{2}x+4\) . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

 

A.\( -2\sqrt{2}\)     B.\( \frac{\sqrt{2}}{2}\)     C.\( -\frac{\sqrt{2}}{2}\)     D.\( 2\sqrt{2}\)

 

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3 spacer 4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9  next  192

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: